สมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 1

รูปภาพของ ssspoonsak

รายชื่อสมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 1 

1. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ ตั้งอยู่เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ชื่อทีม  ~ はじめまして  Hajimemashite
ชื่อเรื่อง พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ~
สมาชิก พิชญา หวังธำรงค์วิทย์ สถานะ นักเรียน
ภธิมา ชุมรุม สถานะ นักเรียน
อรยา วชิรไชยการ สถานะ นักเรียน
คุณครู จุไรรัตน์ รุ่งโรจน์ สถานะ ครู
2. โรงเรียน นิคมสร้างตนเอง 8
ที่อยู่ ม.3 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
ชื่อทีม นิคมฯ8
ชื่อเรื่อง ภาษาบันเทิง
สมาชิก นายเอกลักษณ์ เจือจันทร์ สถานะ ครู
นางสาวฐานัดดา ผาคำ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงสุดารัตน์ เหิมฉลาด สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงสุนันท์ สุวรรณฑา สถานะ นักเรียน
3. โรงเรียน ชุมชนวัดบางไผ่
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ 15 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี
ชื่อทีม เด็กวัดหัดภาษา
ชื่อเรื่อง รู้สึกนิด...ภาษาอังกฤษเริ่มต้น
สมาชิก นางสาวพชร รวยทรัพย์ สถานะ ครู
เด็กชายคฑา โรจนกรเกียรติ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงพชรกมล กิจเยาวสงค์ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงพชรมน พูลนาผล สถานะ นักเรียน
4. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ที่อยู่ 12  ถนนพระยาสุเรนท์ 35 พระยาสุเรนท์ แขวงบางชัน  คลองสามวา  กรุงเทพ ฯ 10510
ชื่อทีม N&B@SMP4
ชื่อเรื่อง ภาษาต่างประเทศ
สมาชิก นายรัฐชัย เทียนทอง สถานะ ครู
นายวีรพงษ์ แสงเพชร์ สถานะ ครู
เด็กชายโกศลา สุชาตานนท์ สถานะ นักเรียน
เด็กชายดุลยวัต  เปียแด`?? สถานะ นักเรียน
5. โรงเรียน บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ หมู่ที่ 11 บ้านหนองโคลน ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
ชื่อทีม yongsci
ชื่อเรื่อง English at Thailand
สมาชิก นางสาวธิดา จันทร์กระจ่าง สถานะ ครู
เด็กชายเกียรติศักดิ์ มีสัตย์ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงรุ่งนภา สุขเสริม สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงรัตนาพร ราชาทรัพย์ สถานะ นักเรียน
6. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ที่อยู่ 12 พระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510
ชื่อทีม @SMP4
ชื่อเรื่อง ภาษาต่างประเทศ
สมาชิก นางสาวเสาวนีย์ จันทร์อำรุง สถานะ ครู
เด็กชายจรณินท์ บุญเกื้อ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงวรรณรดา สุขจินดา สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงรวิสรา เยาว์วัฒนากุล สถานะ นักเรียน
7. โรงเรียน เทคโนโลยีชลบุรี
ที่อยู่ 80/90 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ชื่อทีม Fight CIT
ชื่อเรื่อง ภาษาจีนเบื้องต้น
สมาชิก สาวิตรี โยธาจันทร์ สถานะ ครู
นางสาวปิ่นชนก หมื่นศรีพรม สถานะ นักเรียน
นางสาวจีรนันท์  พันธุ์ศรี สถานะ นักเรียน
นางสาวภัสราภรณ์  จิตต์สุภาพ สถานะ นักเรียน
8. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร
ที่อยู่ 12 ซ.พระยาสุเรนทร์ 35 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
ชื่อทีม
ชื่อเรื่อง นิทานอีสปแสนสนุก
สมาชิก นางสาวกาญจนาภร ปานทอง สถานะ ครู
นายรัฐชัย เทียนทอง สถานะ ครู
เด็กหญิงสุทัสสา ธรรมยุทธสกุล สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงศิริภัสสร พัฒนะ สถานะ นักเรียน
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์