โครงงานวิทยาศาสตร์การสำรวจพืชสมุนไพรในท้องถิ่น

การสำรวจพืชสมุนไพร

ในโรงเรียนและท้องถิ่น

 

ผู้จัดทำโครงงาน

เด็กหญิงอลิษา ศุภผล ม.3/3

เด็กหญิงอลิษา ชัยวงศ์ ม.3/3

เด็กหญิงอัมพิกา อนุเคราะห์ ม.3/3

 

ครูที่ปรึกษา

นายสุริยา บุดดี

ตำแหน่ง ครู คศ. 1

 

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 311 คน กำลังออนไลน์