มศว.สอบตรง 35 คน คัดเรียนวิทย์กีฬา


 
          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) คณะพลศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนิสิคใหม่ ปีการศึกษา 2554 จำนวนรับ 35 คน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2553
          คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร (รับจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ)
          1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า หรือสอบเทียบได้ หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้
          2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.25 (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
          3.ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีโรคประจำตัว หรือไม่มีความพิการทางร่างกาย ความพิการทางสายตา (ตาบอด ตาบอดสี) หรือความพิการทางการได้ยิน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ โดยมีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลแนบไปด้วย
          4.มีความประพฤติดี อยู่ในศีลธรรม มีระเบียบวินัย
          เอกสารที่ต้องนำไปในวันสอบสัมภาษณ์ 
          1.สำเนาหลักฐานแสดงความสามารถทางการกีฬาอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้นำหลักฐานฉบับจริงไปแสดงแก่คณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
          ใบรับรองแพทย์ตามแบบของมหาวิทยาลัย (แบบ อ. 1)
          สนใจติดต่อที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา โทร. 0-2649-5072 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 2501 และ 2502โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์