ปัจจัยและสถานการณ์เสี่ยงต่อการมี ' เพศสัมพันธ์ ' :: การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน

รูปภาพของ sss27525

 

                                    

 


 
การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน หรือก่อนวัยอันควร
เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ ผู้ใดที่จะชิงสุกก่อนห่ามจะต้องคิดให้ดี ดังนั้นการคิดไตร่ตรองก่อนจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
แต่ก็มีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างที่มีอิทธิพลต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อน วัยอันควร ได้แก่ กามารมณ์ ที่เกิดจากแรงขับทาง เพศ การอยู่หอพัก การเที่ยวงานปาร์ตี้
อาจต้องลุกหนี ต้องมีสติที่ดี และควรอยู่ในที่ที่ปลอดภัยไม่ลับหูลับตา ตลอดจนต้องมีการวางแผนและตัดสินใจที่ดี
ในยุคปัจจุบันการสอนเพศเพศศึกษาในโรงเรียนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีขึ้น ควรมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน
 เพื่อให้นักเรียนปลอดภัยจากการมีเพศสัมพันธ์ให้มากที่สุด สำหรับชุมชนนั้นก็ควรให้การสนับสนุนช่วยเหลือเรื่องนี้
 อีกทั้งควรจะต้องปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมที่ดีงามให้แก่ยุวชนและเยาวชนของชาติอีกด้วย

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 228 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • tar_kunakorn
  • น้ำตาลยาจิตร