ข้อสอบกลางภาควิชาประวัติศาสตร์ ป.2

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

แบบทดสอบกลางปี        ภาคเรียนที่ 1    ปีการศึกษา 2553วิชา  ประวัติศาสตร์     เวลา  30  นาที     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ .............................................................................................................................................................คำชี้แจง              จงกากบาท   X ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว1.      ปฏิทินประกอบไปด้วยอะไรบ้างก.    ชื่อเดือน                      ข.  ชื่อวัน                  

ค.วันที่                            ง.ถูกทุกข้อ

2.     เดือนใดมีวันจำนวน ๓๐ วันก.    กุมภาพันธ์                  ข.  มีนาคม                

ค. เมษายน                     ง. กรกฎาคม

3.     เดือนใดมีจำนวนวัน ๒๘ หรือ ๒๙ วันก.    กุมภาพันธ์                  ข.สิงหาคม                

ค.กันยายน                      ง.กรกฎาคม

4.     วันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันที่เท่าไหร่ของทุกปีก.    ๑ มกราคม                  ข. ๑ กุมภาพันธ์        

ค. ๕ ธันวาคม                  ง. ๓๑ ธันวาคม

5.     ข้อใดเป็นวันสำคัญทางศาสนาก.    วันจักรี                        ข. วันสงกรานต์       

ค.วันฉัตรมงคล                  ง. วันวิสาขบูชา

6.     วันใดเป็นวันคล้ายวันขึ้นครองราชของรัชกาลที่ ๑ ของกรุงรัตนโกสินทร์ก.    วันจักรี                        ข. วันฉัตรมงคล       

ค. วันสงกรานต์                  ง. วันวิสาขบูชา

7.     วันใดเป็นวันคล้ายวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันที่เท่าไร เดือนอะไรก.    ๕ ธันวาคม                 ข. ๑๐ ธันวาคม           

ค. ๓๑ ธันวาคม                ง. ๑ มกราคม

8.     วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตรงกับวันใด ก.    ๕ ธันวาคม                 ข. ๑๐ ธันวาคม            

 ค. ๓๑ ธันวาคม               ง. ๑๒ สิงหาคม

9.     วันสำคัญทางศาสนาข้อใด เป็นวันคล้ายวันประสูตร ตรัสรู้ ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าก.    วันเข้าพรรษา              ข. วันออกพรรษา        

ค. วันมาฆบูชา                 ง. วันวิสาขบูชา

10.             ข้อใดเป็นการนับวันตามระบบจันทรคติ ( ดูดวงจันทร์เป็นหลัก )ก.    ๑ มกราคม                   ข. วันจันทร์ที่ ๑           

ค. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ                ง. ๓๑ ธ.ค.๒๕๕๓

…………………………………………………………

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์