ข้อสอบกลางภาควิชาประวัติศาสตร์ ป.2

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

แบบทดสอบกลางปี        ภาคเรียนที่ 1    ปีการศึกษา 2553วิชา  ประวัติศาสตร์     เวลา  30  นาที     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ .............................................................................................................................................................คำชี้แจง              จงกากบาท   X ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว1.      ปฏิทินประกอบไปด้วยอะไรบ้างก.    ชื่อเดือน                      ข.  ชื่อวัน                  

ค.วันที่                            ง.ถูกทุกข้อ

2.     เดือนใดมีวันจำนวน ๓๐ วันก.    กุมภาพันธ์                  ข.  มีนาคม                

ค. เมษายน                     ง. กรกฎาคม

3.     เดือนใดมีจำนวนวัน ๒๘ หรือ ๒๙ วันก.    กุมภาพันธ์                  ข.สิงหาคม                

ค.กันยายน                      ง.กรกฎาคม

4.     วันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันที่เท่าไหร่ของทุกปีก.    ๑ มกราคม                  ข. ๑ กุมภาพันธ์        

ค. ๕ ธันวาคม                  ง. ๓๑ ธันวาคม

5.     ข้อใดเป็นวันสำคัญทางศาสนาก.    วันจักรี                        ข. วันสงกรานต์       

ค.วันฉัตรมงคล                  ง. วันวิสาขบูชา

6.     วันใดเป็นวันคล้ายวันขึ้นครองราชของรัชกาลที่ ๑ ของกรุงรัตนโกสินทร์ก.    วันจักรี                        ข. วันฉัตรมงคล       

ค. วันสงกรานต์                  ง. วันวิสาขบูชา

7.     วันใดเป็นวันคล้ายวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันที่เท่าไร เดือนอะไรก.    ๕ ธันวาคม                 ข. ๑๐ ธันวาคม           

ค. ๓๑ ธันวาคม                ง. ๑ มกราคม

8.     วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตรงกับวันใด ก.    ๕ ธันวาคม                 ข. ๑๐ ธันวาคม            

 ค. ๓๑ ธันวาคม               ง. ๑๒ สิงหาคม

9.     วันสำคัญทางศาสนาข้อใด เป็นวันคล้ายวันประสูตร ตรัสรู้ ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าก.    วันเข้าพรรษา              ข. วันออกพรรษา        

ค. วันมาฆบูชา                 ง. วันวิสาขบูชา

10.             ข้อใดเป็นการนับวันตามระบบจันทรคติ ( ดูดวงจันทร์เป็นหลัก )ก.    ๑ มกราคม                   ข. วันจันทร์ที่ ๑           

ค. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ                ง. ๓๑ ธ.ค.๒๕๕๓

…………………………………………………………

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 66 คน กำลังออนไลน์