สมัยสุโขทัยตอนต้น

รูปภาพของ sss27530

สมัยสุโขทัยตอนต้น (พ.ศ.1762 – 1840)  คือ ช่วงต้นของการสถาปนากรุงสุโขทัย จนสิ้นสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีลักษณะการเมือง
                                                        การปกครอง ดังนี้

การปกครอง

                มีการปกครอง แบบพ่อปกครองลูก ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์กับราษฏรมีลักษณะเหมือนพ่อกับลูกดังจะ เห็นได้จาก
               1.  คำนำหน้าพระนามกษัตริย์ใช้เรียกว่า “พ่อขุน”
               2.  ให้แขวนกระดิ่งไว้ที่หน้าประตูวังเพื่อให้ราษฎรที่เดือดร้อนได้ไปสั่น กระดิ่งร้องทุกข์
               3.  ในบางครั้งพ่อขุนรามคำแหงมหาราชจะทรงประทับบนพระแท่นมนังคศิลาบาตรเพื่อทรง อบรมสั่งสอนราษฎรด้วยพระองค์เองอย่าง
ใกล้ชิดในวันธรรมสวนะ


อาณาเขตการปกครอง

              อาณาเขตการปกครองใน สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีการขยายออกไปกว้างขวางที่สุด ได้แก่
      -       ทิศ เหนือ            มีอาณาเขตไปถึงเมืองหลวงพระบาง
      -       ทิศตะวันออก    มีอาณาเขตไปถึงเมืองเวียงจันทน์และเมืองเวียงคำ
      -       ทิศใต้                มี อาณาเขตไปถึงฝั่งทะเลจดเขตเมืองนครศรีธรรมราช
      -       ทิศตะวันตก      มีอาณาเขตไปถึงเมืองหงสาวดี


  แบบ แผนการปกครอง

       การจัดแบบแผนการปกครองในราชอาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัย
อาณาจักรสุโขทัยโดยเฉพาะสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มีการจัดแบบแผน การปกครองในลักษณะกระจายอำนาจ จากราชธานีออกสู่หัวเมืองต่างๆโดย แต่งตั้งให้เจ้าเมืองไปปกครองดูแล ตามแต่ละหัวเมืองและได้จัดลำดับความ สำคัญ ของเมือง ดังนี้

๑. เมืองราชธานีหรือเมืองหลวง ตั้งอยู่ที่กรุงสุโขทัย เป็นเมืองที่ประทับของ พระมหากษัตริย์ มีพระราชวัง และวัดวาอาราม ที่ใหญ่โตเป็นจำนวนมาก ตลอดจนเป็นศูนย์รวมด้านการปกครอง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม พระมหากษัตริย ์เป็นผู้บัญชาการและเป็นผู้ปกครอง

๒. หัวเมืองชั้นใน(เมืองลูกหลวงหรือเมืองหน้าด่าน) เป็นเมืองที่มีความสำคัญ รองมาจากราชธานี พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งให้ พระราชโอรส หรือบุคคล ในราชวงศ์ไปปกครองดูแลต่างพระเนตรพระกรรณ เมืองลูกหลวงมีความสำคัญ ด้านยุทธศาสตร์ แต่ละเมืองตั้งอยู่รายรอบราชธานีทั้ง ๔ ทิศ และมีระยะทาง ห่างจากราชธานีประมาณ ๒ วัน ได้แก่

ทิศเหนือ ศรีสัชนาลัย
ทิศใต้ สระหลวง
ทิศตะวันออก สองแคว
ทิศตะวันตก นครชุม

๓. หัวเมืองชั้นนอก (เมืองพระยามหานคร) เมืองนี้มีที่ตั้งอยู่ห่างจากเมือง ลูกหลวงไปอีกชั้นหนึ่ง พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งชนชั้นเจ้านายและ ขุนนาง ไปปกครองดูแล เจ้าเมืองจะมีตำแหน่งเป็นขุนมีอำนาจเด็ดขาดในการปกครอง ตนเอง แต่ต้องเตรียมกำลังคน และเสบียงอาหารมาช่วยในยามมีศึกสงคราม เมืองพระยามหานคร ได้แก่ เมืองนครสวรค์ เมืองกาญจนบุรี เมืองเชียงทอง เมืองชัยนาท

๔. เมืองประเทศราช (เมืองขึ้น) เป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลจนถึงชายพระราช อาณาเขตถูกรวมเข้ากับอาณาจักรสุโขทัยด้วยการทำสงคราม ชาวเมืองมีทั้งคน ไทยและคนต่างชาติต่างภาษา เจ้าเมืองเดิมมีสิทธิ์ขาดในการปกครองของตน เช่นเดิม เมื่อยามสงบ เมืองประเทศราช ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการมายัง กรุงสุโขทัยตามกำหนด ๓ ปีต่อครั้ง หากเมืองขึ้นถูกรุกราน กรุงสุโขทัยจะส่ง กองทัพไปช่วยเหลือ หากมีข้าศึกยกมาตีกรุงสุโขทัย บรรดาเมืองประเทศราช ต้องส่งกำลังมาช่วยรบ เมืองประเทศราช ได้แก่ เมืองเวียงจันทร์ เมืองหลวง พระบาง เมืองหงสาวดี
 

http://www.sema.go.th/files/Content/Social/k4/0042/Introduce%20Kingdom%20of%20thai/webpage/webpage/15.html

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์