แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1 การบวก

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด ( เฉลยอยู่ด้านล่าง )Tongue out

     1.    25 + 34 = ?

     ก.  59                    ข.  69                     ค. 58                   ง.  68

.....................................................................................................

     2.    86 + 24 = ?

      ก.  860                     ข.   120                 ค. 110                   ง.130

....................................................................................................

    3.   43 + 78 = ?

      ก.      123                ข.    121               ค.       122               ง. 120

............................................................................................................

    4.   89  +  21  = ?

     ก.    120                  ข.    111                ค.  112                   ง. 110

...........................................................................................................

    5.   63 + 74 = ?

      ก.    139                      ข.    138                 ค.    137                     ง. 140

.................................................................................................................

   6.   25  +  36  = ?

      ก.      62                        ข.   59                           ค.   60                     ง. 61

...................................................................................................................

   7.  79 + 62 = ?

      ก.     145                     ข.   141                      ค.     143                ง.  144

..................................................................................................................

    8.  45 + 77 = ?

      ก.    142                     ข.   112                      ค.  132                   ง.  122

....................................................................................................................

    9. 64 + 58 = ?

      ก.    132                       ข.   92                        ค.  122                 ง.  222

....................................................................................................................

    10.  51 + 63 = ?

      ก.  124                        ข.   114                         ค.     134                ง. 144

........................................................................................................................

เฉลย  ข้อ 1. ก

        ข้อ 2. ค

        ข้อ  3. ข

        ข้อ  4. ง

        ข้อ  5. ค

        ข้อ  6. ง

        ข้อ  7. ข

        ข้อ   8. ง

        ข้อ   9. ค

        ข้อ   10. ข

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 194 คน กำลังออนไลน์