แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.2 (เรียงคำให้เป็นประโยค)

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

 คำชี้แจง  เรียงคำที่กำหนดให้เป็นประโยค (เฉลยด้านล่างสุด)

 

๑.  แม่       ตลิ่ง      นั่ง      ริม      อยู่

     ...................................................................

๒.  ทะเล      เต่า       ใน      อยู่      ตนุ

     .......................................................................

๓.  พบ      ตลาด      ฉัน      ที่      เพื่อน

     .............................................................................

๔.  อำเภอ      เป็น      เรา       ปลัด      ของ      คน      ดี

   .............................................................................

๕.  กบ       ลิ้น       ตวัด        กิน       ใช้       แมลง

...................................................................................

๖.  ให้      คนดี      เรา      เป็น       สอนว่า       พ่อ

...................................................................................

๗.  ตลก      ดู       ชอบ       ปิติ

...................................................................................

๘. รู้สึก       ข้าว      ฉัน        หิว        มาก

....................................................................................

๙.  มานะ       เรียน      ตั้งใจ       สอบ       ได้        จึง

....................................................................................

๑๐.  บันทึก     ทุกวัน      แก้ว       ส่วนตัว      เขียน

....................................................................................

เฉลย   ข้อ ๑  แม่นั่งอยู่ริมตลิ่ง

         ข้อ  ๒  เต่าตนุอยู่ในทะเล

         ข้อ  ๓   ฉันพบเพื่อนที่ตลาด

         ข้อ  ๔  ปลัดอำเภอของเราเป็นคนดี

         ข้อ  ๕  กบใช้ลิ้นตวัดกินแมลง

         ข้อ   ๖  พ่อสอนว่าให้เราเป็นคนดี

         ข้อ  ๗  ปิติชอบดูตลก

          ข้อ  ๘  ฉันรู้สึกหิวข้าวมาก

         ข้อ  ๙   มานะตั้งใจเรียนจึงสอบได้

         ข้อ ๑๐   แก้วเขียนบันทึกส่วนตัวทุกวัน

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 5 คน และ ผู้เยี่ยมชม 236 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbr13917
  • nbr13906
  • nbr13913
  • nbr14436
  • ssspoonsak