แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.2 (เรียงคำให้เป็นประโยค)

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

 คำชี้แจง  เรียงคำที่กำหนดให้เป็นประโยค (เฉลยด้านล่างสุด)

 

๑.  แม่       ตลิ่ง      นั่ง      ริม      อยู่

     ...................................................................

๒.  ทะเล      เต่า       ใน      อยู่      ตนุ

     .......................................................................

๓.  พบ      ตลาด      ฉัน      ที่      เพื่อน

     .............................................................................

๔.  อำเภอ      เป็น      เรา       ปลัด      ของ      คน      ดี

   .............................................................................

๕.  กบ       ลิ้น       ตวัด        กิน       ใช้       แมลง

...................................................................................

๖.  ให้      คนดี      เรา      เป็น       สอนว่า       พ่อ

...................................................................................

๗.  ตลก      ดู       ชอบ       ปิติ

...................................................................................

๘. รู้สึก       ข้าว      ฉัน        หิว        มาก

....................................................................................

๙.  มานะ       เรียน      ตั้งใจ       สอบ       ได้        จึง

....................................................................................

๑๐.  บันทึก     ทุกวัน      แก้ว       ส่วนตัว      เขียน

....................................................................................

เฉลย   ข้อ ๑  แม่นั่งอยู่ริมตลิ่ง

         ข้อ  ๒  เต่าตนุอยู่ในทะเล

         ข้อ  ๓   ฉันพบเพื่อนที่ตลาด

         ข้อ  ๔  ปลัดอำเภอของเราเป็นคนดี

         ข้อ  ๕  กบใช้ลิ้นตวัดกินแมลง

         ข้อ   ๖  พ่อสอนว่าให้เราเป็นคนดี

         ข้อ  ๗  ปิติชอบดูตลก

          ข้อ  ๘  ฉันรู้สึกหิวข้าวมาก

         ข้อ  ๙   มานะตั้งใจเรียนจึงสอบได้

         ข้อ ๑๐   แก้วเขียนบันทึกส่วนตัวทุกวัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์