แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.2 ( การบวกเลข3หลัก )

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ( เฉลยอยู่ด้านล่าง )

1. 546 + 123 = ?

ก.667               ข.668            ค.  669          ง. 670

.....................................................................

2.  512 + 325  = ?

ก. 834             ข.835                ค. 836             ง. 837

......................................................................

3. 751 + 325 = ?

ก.  1076           ข. 1157                 ค.1067              ง.1176

.......................................................................

4. 724 + 215 = ?

ก. 940           ข.   939              ค.   941            ง. 938

.......................................................................

5. 724 + 364 = ?

ก. 1086          ข.1087                ค. 1088              ง. 1089

........................................................................

6. 135  + 988 = ?

ก.1124               ข.1123              ค. 1122             ง. 1121

.........................................................................

7. 428 + 648 = ?

ก. 1065            ข.  1125               ค. 1076              ง. 1267

..........................................................................

8. 359  +  241 = ?

ก. 601           ข.710                ค. 550              ง. 600

...........................................................................

9. 354  +  597 = ?

ก. 951            ข.    953           ค.  956            ง. 954

............................................................................

10.   555 + 789 = ?

ก. 1453            ข. 1234            ค.  1344             ง. 1144

..........................................................................

เฉลย      1.

            2. ง

            3.

            4.

            5.ค

            6.

            7.

            8.

            9.

            10.ค

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 67 คน กำลังออนไลน์