แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1 ( การลบเลข )

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

คำชี้แจง  เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว ( เฉลยอยู่ด้านล่าง )

1. 54 - 23 = ?

ก.    32          ข.  31         ค.   30        ง. 35

..........................................................................

2. 56 -  43 = ?

ก.  14            ข.   11          ค.    12        ง. 13

...........................................................................

3.  84 - 62 = ?

ก.  22             ข.    23           ค. 21              ง. 24

............................................................................

4. 97 - 36 = ?

ก.  59             ข.   60             ค. 61              ง. 62

............................................................................

5. 61  - 35 = ?

ก.  25             ข. 27               ค.   24             ง. 26

...........................................................................

6. 87 -  35 = ?

ก.   53           ข.   52              ค.   51            ง. 50

..........................................................................

7. 86 - 37 = ?

ก.  49            ข.      48           ค.   47             ง. 50

.........................................................................

8. 67 - 39 = ?

ก.   26           ข.    28            ค.  29             ง. 27

........................................................................

9. 74 - 68 = ?

ก.   8           ข.  7            ค.  6            ง. 5

........................................................................

10. 99 -  53 =?

ก.   45          ข.    44           ค.   47          ง. 46

........................................................................

เฉลย     1.

            2.

            3.ก

            4.

            5.

           6.

           7. ก 

           8.

           9.

          10.ง

 

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 520 คน กำลังออนไลน์