การวิจัยพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้จัดให้มีการวิจัยพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

โดยใช้กลุ่มโรงเรียนที่มีผลการประเมินภายภาพภายนอกรอบ สอง จาก สมศ.ที่มีผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 50 โรงเรียนรวม สาม ขนาด ทั้ง ใหญ่ กลาง และ เล็ก เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยระยะเวลาดำเนินการ กรกฏาคม ถึง กันยายน 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการประกันคูรภาพภายในทั้ง  8 ด้านและเปรียบเทียบขนาดของโรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางและรูปแบบในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

เห็นด้วยกับการทำวิจัย ในเรื่องระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในสังกัด ทำทุกๆปี เพื่อสร้างความตระหนักให้โรงเรียนในสังกัดได้เห็นความสำคัญ และเป็นการสนับสนุนในเรื่องกระบวนการติดตามผลและเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลได้อย่างมีคุณภาพยิ่งๆขึ้น

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 213 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • altoheaven72