การวิจัยพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้จัดให้มีการวิจัยพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

โดยใช้กลุ่มโรงเรียนที่มีผลการประเมินภายภาพภายนอกรอบ สอง จาก สมศ.ที่มีผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 50 โรงเรียนรวม สาม ขนาด ทั้ง ใหญ่ กลาง และ เล็ก เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยระยะเวลาดำเนินการ กรกฏาคม ถึง กันยายน 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการประกันคูรภาพภายในทั้ง  8 ด้านและเปรียบเทียบขนาดของโรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางและรูปแบบในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

เห็นด้วยกับการทำวิจัย ในเรื่องระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในสังกัด ทำทุกๆปี เพื่อสร้างความตระหนักให้โรงเรียนในสังกัดได้เห็นความสำคัญ และเป็นการสนับสนุนในเรื่องกระบวนการติดตามผลและเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลได้อย่างมีคุณภาพยิ่งๆขึ้น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 234 คน กำลังออนไลน์