ภาคเรียนที่ 1 งานครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2554ชั้น ม. 4/3งานประดิษฐ์ตุ๊กตาเปเปอร์มาเช์จากเศษวัสดุ ง .31102 ครูปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์

รูปภาพของ padpreenarat

งานคร้ังที่ 1 ม.4/2  ครูปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์ 

1. ขอให้นักเรียนช้ันม.4/2 ทุกกลุ่มส่ง

 1.1. แนวความคิดในการทำโครงงานตุ๊กตาเปเปอร์มาเช์จากเศษวัสดุ ประมาณ 5-10 บรรทัด

1. 2. ส่งภาพโครงสร้างตุ๊กตา

1.3 . ภาพตุ๊กตาเปเปอร์ที่สำเร็จ  1  ภาพ

2. ให้อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพให้ถูกต้อง

3. ให้ส่งงานภายในวันที่   15 ม.ค. 2554 เวลา 05.30 น.

4. แจ้งส่ง url ของบล๊อกที่นักเรียนทำตรงแสดงความคิดเห็นข้างล่าง เช่น www. thaigoodview.com / nod /68894

5. เพื่อนในห้องร่วมแสกงความคิดเห็น

 

ชื่อ นางสาว อัญชญา นะคะจัด ม 4/3 เลขที่ 34

ชื่อผลงาน ตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่ย์  โดเรม่อน

แนวคิด

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มีการพูดถึงเป็นอย่างมากและยังเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้โลกของเราร้อน   นั้นก็คือการคิดประดิษฐ์เครื่องอำนวยความสะดวกเพื่อตอบสนอง  ความต้องการทั้งนี้จึงทำให้เกิดปัญหาขยะล้นโลกซึ่งทำให้เกิดผลกระทบมากมาย  ทางผู้จัดทำจึงคิดประดิษฐ์  “ ตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่ย์ ” เพื่อเป็นการลดขยะ ซึ่งเป็นวิธีช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างหนึ่ง โครงสร้าง

 

 

สำเร็จ

 

Laughingเปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุLaughing

“Green Foot”

 

โดย
นายศิริพงษ์ เพ็ชรมา 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ เลขที่ ๓

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖

 

 


 

 

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

.....ทุกวันนี้โลกของเรามีขยะและเศษวัสดุเหลือใช้จำนวนมาก
ซึ่งเมื่อสิ่งเหล่านี้มีมาก ผมจึงคิดวิธีกำจัดให้สอดคล้องกับนิสัยของผมซึ่งผมเป็นคนที่มีนิสัยกวนๆจึงต้องทำอะไรให้ดูแปลกและใช้งานได้หลากหลายอีกทั้งผมเป็นคนสดใส
ร่าเริงและมองโลกในแง่ดี จึงประดิษฐ์ตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่ชิ้นนี้ขึ้น

 

 โครงสร้าง

 

เสร็จสมบูรณ์

 


 น.ส. รัฏฏิการ์  ศิรธำรงเกียรติ ม.4/2 เลขที่ 42

เนื่องจากดิฉันชอบเล่นเกมในfacebook คือเกมแฮปปี้คนเลี้ยงหมูดิฉันจึงคิดประดิษฐ์กระปุกออมสินหมูแฮปปี้ ซึ่งเมื่อประดิษฐ์เสร็จแล้วหมูของดิฉันสามารถช่วยลดปริมาณของขยะ  และยังเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่งด้วย

 

โครงสร้าง

 

 

สำเร็จ ^^ 

เนื่องจากปัจจุบัน เศษวัสดุเหลือใช้นั้นมีอยู่มากตามที่ต่างๆ ก่อให้เกิดปัญหาขยะตามมา ดังนั้นเพื่อทำให้เศษวัสดุเหลือใช้เหล่านั้นดูมีค่า ขึ้น คือ นำมาสร้างชิ้นงานใหม่ให้เป็นของที่นำมาใช้งานได้ ดูน่าสนใจ มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อที่จะช่วยลดปัญหาขยะ และอีกทั้ง ยังช่วยทำเวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย การทำเปเปอร์มาเช่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดมลภาวะเนื่งจากเป็นการรีไซเคิลขยะให้มีประโยชน์และใช้งานได้จริง

 

 


โครงสร้าง

ชิ้นงาน

 

 

  

นางสาวโสฐิดา  โอสถานนท์ เลขที่ 34 ม.4/2

"RED Devil"

เนื่องจากที่บ้านของฉันมีวัสดุเหลือใช้เป็นจำนวนมากและดิฉันชอบตุ๊กตา Red Devil เพราะเป็นตุ๊กตาปีศาจที่น่ารัก ดิฉันจึงนำวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในบ้านมาประดิษฐ์เป็นตุ๊กตา Devil

นางสาวอภิสรา หัตตะโสภา เลขที่19 ชั้นม.4/2
"สปองบ๊อบตั้งโชว์"
เพราะว่ามีเศษวัสดุ ของเหลือใช้อยู่เป็นจำนวนมาก เช่น กล่อง ขวดน้ำ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีคุณค่ามากขึ้นและตัวดิฉันเองก็ชอบตัวการ์ตูนสปองบ๊อบอยู่แล้ว ก็เลยอยากทำชิ้นงานนี้ขึ้นมาและเพื่อเป็นการลดภาวะ
 โลกร้อนด้วยค่ะ
  
  โครงสร้าง

เสร็จสมบูรณ์

รูปภาพของ padpreenarat

ตรวจงานแล้วเอาไปเลยคะแนนและความภูมิใจในชิ้นงานของนักเรียนCoolKissLaughingTongue outWink  ฝาดบอกเพื่อนๆๆด้วยคนที่ยังไม่ส่งและบางคนไม่ส่งรูปมา  หรือfile ภาพใหญ่เกินไป

 

.. จริยา   อิ่นคำ

.4/2เลขที่ 44

เนื่องจากดิฉันชอบตุ๊กตาโดเรมอนมากและที่บ้านของดิฉันมีขยะซึ่งขยะก็เป็นสิ่งที่นำมาใช้เป็นประโยชน์คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ดิฉันก็เลยแปลงจากสิ่งที่ไม่มีค่ากลับมามีค่าอีกครั้งหนึ่ง
โครงสร้างและภาพที่เสร็จแล้ว
 


นางสาว สุนัดดา   อารีรอบ  ชั้นม.4/2  เลขที่31

การประดิษฐ์ตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่เป็นการช่วยลดปํญหาภาวะโลกร้อน ฉันเป็นคนที่ชื่นชอบตุ๊กตาหมีฉันเลยมีความคิดที่จะประดิษฐ์เป็นตุ๊กตารูปหมีและเป็นกระปุกออมสิน

ภาพโครงสร้าง

ภาพเสร็จสมบูรณ์

ผลงานประดิษฐ์ตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ

" SUPER DOGDY "

 

จัดทำโดย

นางสาว จุฑามาศ  พรประเสริฐผล

ชั้น ม.4/2 เลขที่ 21


แนวคิดที่มาและความสำคัญ          

         ในปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหาขยะที่มีปริมาณมากกว่ากำหนด ทำให้ส่งผลเสียอย่างยิ่งต่อประเทศของเรา  นอกจากนั้นแล้ว ยังมีปัญหาระดับโลกอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ ภาวะโลกร้อน ที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี ส่วนหนึ่งก็มาจากขยะที่ทุกคนทิ้งขว้างอย่างไร้ประโยชน์   ดังนั้นการประดิษฐ์ตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุเหลือใช้จึงทำให้เรารู้จักคุณค่าของขยะที่ไม่ได้ช้แล้ว ซึ่งสามารถนำมาประดิษฐ์ชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และนอกจากนั้นยังส่งผลดีต่อโลกและประเทศชาติ โดยเป็นการลดปริมาณขยะ และลดแนวโน้มการเกิดภาวะโลกร้อนด้วยค่ะ

 


ภาพผลงาน

โครงสร้าง

 

เสร็จสมบูรณ์

....ขอขอบคุณค่ะ...


 

 

 

เปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ

“ปูก้า”

โดย
นางสาว ประภัสสร ฐิติรัฐอมรกิจ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ เลขที่ ๔๓

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖


แนวคิดที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากบ้านของดิฉันมีเศษวัสดุเหลือใช้มากมาย เช่น ลูกบอล แก้วไอศครีม ช้อนไอศครีมและขวดน้ำ ดิฉันจึงเกิดแนวความคิด
ในการที่จะทำตุ๊กตาขึ้นมาตัวหนึ่ง โดยส่วนตัวแล้วดิฉันชอบตุ๊กตาปูก้าเนื่องจากเป็นตุ๊กตาหมวยน่ารัก อีกทั้งวัสดุที่มีอยู่สอดคล้องกับแนวความคิด
ของดิฉัน ดิฉันจึงคิดประดิษฐ์ตุ๊กตานี้ขึ้น

 

โครงสร้าง

เสร็จสมบูรณ์

นายธานินทร์   คงเจริญ

เลขที่ 1 ม. 4/2

ชื่อผลงาน เรือบรรทุกทิชชู๋

 

แนวคิดและที่มาความสำคัญ
   เห็นขวดพลาสติกที่ดูแล้วไร้ค่าจึงคิดที่จะทำให้เศษวัสดุเหล่านั้นมีค่า
ขึ้นมาโดยไม่เสียเงินมากและยังได้เค้าโครงมาจากที่บ้านเก็บสะสมเรือจึงได้ไอเดีย
คิดที่จะทำ เรือบรรทุกทิชชู่ขึ้นมาโดยคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพราะในปัจจุบันเกิดสภาวะโลกร้อน

ข้อมูลจากอาจารย์ปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชม

 

แนวคิด 
เนื่องจากดิฉันชอบสีฟ้าจึงตั้งเป็นน้องกล่องฟ้าและที่บ้านเลี้ยงน้องจึงมีกล่องนมและขวดน้ำที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ จึงนำมาทำเป็นกล่องใส่หนังสือ  และช่วยลดโลกร้อนด้วยทำให้ขยะภายในโลกลดน้อยลงและช่วยให้มีรายได้เสริมในครอบครัวด้วย  
ภาพโครงสร้าง 
 
images by uppicweb.com 
 
 
 
เสร็จสมบูรณ์   
 
 
images by uppicweb.com 
 
 
 
 
 
 
YellSmile  น.ส.กมลทิพย์ ทิพประเสริฐ ม.4/2  เลขที่ 40Tongue outWink 

สู้ๆๆๆๆน๊า

เปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ

“ปูก้า”

โดย
นางสาว ประภัสสร ฐิติรัฐอมรกิจ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ เลขที่ ๔๓

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖


 แนวคิดที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากบ้านของดิฉันมีเศษวัสดุเหลือใช้มากมาย เช่น ลูกบอล แก้วไอศครีม ช้อนไอศครีมและขวดน้ำ ดิฉันจึงเกิดแนวความคิด
ในการที่จะทำตุ๊กตาขึ้นมาตัวหนึ่ง โดยส่วนตัวแล้วดิฉันชอบตุ๊กตาปูก้าเนื่องจากเป็นตุ๊กตาหมวยน่ารัก อีกทั้งวัสดุที่มีอยู่สอดคล้องกับแนวความคิด
ของดิฉัน ดิฉันจึงคิดประดิษฐ์ตุ๊กตานี้ขึ้น

โครงสร้าง

เสร็จสมบูรณ์

ไม่เอา ขออภัย กดปุ่มรัวไปหน่อย Tongue out

เปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ

“หมาน้อย”

 

 

 

โดย
นางสาวจิตติมา ไทยสุริยะ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ เลขที่ ๑๖

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖

 


 

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

 1.หาวัสดุได้ง่าย

 2.คุณแม่ชอบหมา ท่านจึงแนะนำให้ทำ 

 โครงสร้าง

 

เสร็จสมบูรณ์

 

เปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ

“กล่องทิชชู่ตาแก่”

 

 

 

โดย
นางสาวธัญญลักษณ์ จงกล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ เลขที่ ๓๐

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖

 


 

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

 ชอบดูการ์ตูนเคโรโระ และเห็นตัวการ์ตูนคุรูรุ ก็เลยนำมาดัดแปลงทำ แต่มันออกมาเป็นตาแก่ และหาวัสดุอุปกรณ์ง่าย

 

 โครงสร้าง

 

เสร็จสมบูรณ์

 

 

เหตุผมที่ผมตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่  เต่าน้อยกาเมล่าคือ

ผมซึ่งเป็นคนขี้เกียจและทำอะไรที่เชื่องช้า  เมื่อผมนึกถึงตนเองจึงสอดคล้องกับ

สัตว์ชนิดนี้โดยบังเอิญ   ผมจึงทำเต่าน้อยก้เมล่ามาส่งอาจารย์ (ชื่อกาเมล่าเพราะตั้งตาม ตามชื่อหนังมันเท่ดี)

โครงสร้าง

 

ภาพเสร็จ

นาย  กิตตินันท์   เมณฑ์กูล

ชั้นม.4/2       เลขที่  8

เปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ

“กัตจัง”

 

โดย
นางสาวณลินรัตน์ แก้วคำ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ เลขที่ ๓๒

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖

 


 

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

            เนื่องจากเป็นตัวการ์ตูนที่ชื่นชอบ น่ารัก และง่ายต่อการหาวัสดุ ที่นำมาใช้ในการประดิษฐ์ตุ๊กตากัตจัง ตุ๊กตากัตจังเกิดประโยชน์เช่น ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสมาธิในการประดิษฐ์งาน รู้จักคิดค้น ประดิษฐ์ผลงานที่สร้างสรรค์ และเหมาะสมที่ใช้ในการตั้งโชว์ ประดับห้อง

 โครงสร้าง

เสร็จสมบูรณ์

 

เนื่องจากที่บ้านของดิฉันมีขวดน้ำพลาสติกมากและคุณครูได้ให้ทำงานเปเปอร์มาเช่ ดิฉันจึงนำขวดพลาสติกมาดัดแปลงเป็นแจกันที่สามารถใส่ดินสอและปากกาได้และสามารถใช้งานได้จริง สามารถนำมาตกแต่งในบ้านได้และสร้างมูลค่าให้แก่วัสดุที่นำมาดัดแปลงใช้งานจึงทำแจกันสารพัดประโยชน์ขึ้นมา

ภาพโครงสร้าง

ภาพเสร็จสมบูรณ์(พร้อมใช้งาน)

 "

น.ส.จารุวรรณ จันทร์เพ็ญ ม.4/2  เลขที่22

เนื่องจากเป็นคนชื่นชอบโดราเอมอนแต่ไม่ชอบทำอะไรเหมือนใครจึงทาสีโดราเอมอนเป็นสีชมพูและการใช้สีก็ใช้ประหยัดเพราะไม่ต้องซื้อสีมากซื้อแค่สีขาว แดงและดำทำให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเยอะเพราะไม่ต้องซื้อสีฟ้าและการทำงานเปเปอร์มาเช่ชิ้นนี้เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังทำให้เราเอาชนะใจตนเองคือเมื่อเวลาเราเมื่อยเราก็ต้องอดทนนั่งทำจนงานสำเร็จ งานเปเปอร์มาเช่นี้ยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างเช่นทำให้ขยะที่มีมากที่เราคิดว่าไม่มีประโยชน์นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์จึงทำให้ขยะไม่สูญเปล่าและการทำงานเปเปอร์มาเช่ชิ้นนี้ยังมีประโยชน์ในอนาคตเช่นถ้าเราตกงานเราก็นำเปเปอร์มาเช่มาทำขายได้โดยที่เราจะได้รายรับมากกว่ารายจ่ายและเวลานี้โลกของเราร้อนมากขึ้นทุกวันจึงทำให้งานเปเปอร์มาเช่มีโยชน์นั่นเอง

 

 

 

นางสาว อรสา จันทะมาศ ชั้น ม.4/2  เลฃที่ 26

เนื่องจากเป็นคนชื่นชอบโดราเอมอนแต่ไม่ชอบทำอะไรเหมือนใครจึงทาสีโดราเอมอนเป็นสีชมพูและการใช้สีก็ใช้ประหยัดเพราะไม่ต้องซื้อสีมากซื้อแค่สีขาว แดงและดำทำให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเยอะเพราะไม่ต้องซื้อสีฟ้าและการทำงานเปเปอร์มาเช่ชิ้นนี้เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังทำให้เราเอาชนะใจตนเองคือเมื่อเวลาเราเมื่อยเราก็ต้องอดทนนั่งทำจนงานสำเร็จ งานเปเปอร์มาเช่นี้ยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างเช่นทำให้ขยะที่มีมากที่เราคิดว่าไม่มีประโยชน์นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์จึงทำให้ขยะไม่สูญเปล่าและการทำงานเปเปอร์มาเช่ชิ้นนี้ยังมีประโยชน์ในอนาคตเช่นถ้าเราตกงานเราก็นำเปเปอร์มาเช่มาทำขายได้โดยที่เราจะได้รายรับมากกว่ารายจ่ายและเวลานี้โลกของเราร้อนมากขึ้นทุกวันจึงทำให้งานเปเปอร์มาเช่มีโยชน์นั่นเอง

 

 

 

นางสาว อรสา จันทะมาศ ชั้น ม.4/2  เลฃที่ 26

เสร็จเนื่งจากทุกวันนี้ขยะมีมากมายเต็มไปหมดทำให้เกิดภาวะโลกร้อนทุกวันนี้จะเห็นได้จากการรณรงค์ต่างๆนาๆเพื่อที่จะช่วยลดอัตาเสี่ยงต่อการเกิดน้ำทั่วโลกวิธีการทำเปเปอร์มาเช่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดมลภาวะเนื่งจากเป็นการรีไซเคิลขยะให้มีประโยชน์และใช้งานได้จริงตามจุดประสงค์ตั้งแต่ที่ได้รับงานมาก็ตั้งใจไว้ว่าจะทำกระปุกออมสินแต่ว่าด้วยความสะเพร่าลืมเจาะรูเลยต้องมานั้งคิดค้นใหม่ว่าจะทำอะไรดีคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปก็ได้ความคิดว่า....เลยนำกระต่ายน้อยที่ลืมเจาะรูมาตั้งอยู่ข้างๆกล่องกระปุกออมสิน....ตามจุดประสงค์เดิมแล้วเนื่องจากที่เป็นคนขี้ลืมเลยทำลิ้นชักไว้ข้างใต้กระปุกออมสินด้วยทำออกมาแล้วก็น่ารักดี....เวลาทำมันเบื่อๆก็จริงแต่ทำออกมาเสร็จแล้วก็ภูมิใจคะว่าอย่างน้อยๆทั้งชีวิตหนึ่งก็ทำงานฝีมือกับเค้าเสร็จเหมือนกันตั้งชื่อผลงานชิ้นนี้ว่า  Boxbit คะเพราะว่านำคำว่ากล่องมารวมกับคำหลังของคำว่ากระต่าย..เป็นผลงานที่สวยกว่าในรูปอีก ...^^

 

รูปโครงสร้าง

 

 

 

รูปเสร็จสิ้น

เสร็จสิ้น 

 

นางสาว  จุฑาพรรษ   เนียมพ่วง    ม.4/2   เลขที่  23

สวยงามมากมายจ้าาาาา

 

กด Like สักร้อยครั้ง อิอิ

 

สู้ๆจ้าน้ำหวาน คิคิ เป็นกำลังจัยให้ บู๊~

 

 

 

Embarassedเปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุEmbarassed

“หมูออมสิน”

 

 

โดย
นายธันยกร แดงเกษม 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ เลขที่ ๙

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖

 

 


 

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

.....เนื่องจากปัจจุบัน เศษวัสดุเหลือใช้มีอยู่มากตามท้องที่ต่างๆ ทั่วไป ก่อให้เกิดปัญหาขยะตามมา ดังนั้นเพื่อทำให้เศษวัสดุเหลือใช้เหล่านั้นดูมีค่า ขึ้น คือ นำมาแปรรูป ให้เป็นของที่น่าใช้งาน น่าสนใจ มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อที่จะช่วยลดปัญหาขยะ และอีกทั้ง ยังช่วยทำเวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

 

 โครงสร้าง

 

เสร็จสมบูรณ์

 


น.ส.กรรณิการ์  พลาชีวะ  ชั้นม.4/2  เลขที่ 38

แนวคิดในการประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่

 

           เป็นคนที่ชอบกระต่ายมากซึ่งเป็นสัตว์ที่น่ารักและคุณแม่ก็สนับสนุนให้ทำเป็นกระต่ายซึ่งอีกอย่างที่ทำให้ดิฉันประดิษฐ์ชิ้นงานนี้ขึ้นมาก็คือสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายจึงได้ประดิษฐ์ชิ้นงานนี้ค่ะ

โครงร่าง

เสร็จสมบูรณ์

รูปภาพของ padpreenarat

เอาไปเลยคะแนนและรอยยิ้มฮิฮิ   ฝากบอกเพื่อนที่ยังไม่รีปด่วนนะจะ๊  ครูปุ๊  KissWinkSmileTongue outLaughing

นางสาว สวรรยา  ราเชาว์ดี ชั้นม.4/2  เลขที่39 

 แนวคิดในการประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่

 ในปัจจุบันเรากำลังเผชิญปัญหาโลกร้อน ขยะล้นเมือง  การผลิตชิ้นงานจากกระดาษหนังสือพิมพ์  เป็นวิธีการในการทำเปเปอร์มาเช่ ซึ่งเปอร์มาเช่ เป็นงานที่สามารถทำได้หลายรูปแบบและทำได้ง่าย ใช้เทคนิคผสมกับจินตนาการของเรานิดๆหน่อยๆ วัสดุที่ใช้ก็หาได้ง่ายและราคาถูก เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ที่ใช้แล้ว กระดาษนิตยสารหรือถุงปูนที่ใช้แล้วนำมาใช้สำหรับปะติดเป็นชั้นนอกสุดเพื่อเตรียมการลงสี ต่างๆวัสดุเหล่านี้สามารถหาได้ทั่วไปในท้องตลาดหรือในบ้านของเราเองก็ได้   ในการทำชิ้นงานเปเปอร์มาเช่  จะต้องเลือกวัสดุ อุปกรณ์ที่เหลือใช้และมีความแข็งแรงพอนำมาขึ้นเป็นโครงสร้างและนำกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ถูกตัดเป็นชิ้นเล็กๆมาปะติดลงบนโครงสร้างของตุ๊กตาที่เตรียมไว้ หลายๆชั้น แต่ละชั้นจะทากาวไว้และจะต้องรอให้กาวแห้งก่อนจากนั้นก็นำกระดาษนิตยสารมาปะติดลงเป็นชั้นสุดท้าย และแต่งผิวให้เรียบด้วยกระดาษทรายเสร็จแล้วจึงตกแต่งด้วยสีตามต้องการ การทำเปเปอร์มาเช่เป็นงานที่สามารถสร้างผลงานตามจินตนาการของตัวเองได้โดยไม่ซ้ำแบบใคร และที่สำคัญสามารถช่วยลดปริมาณขยะที่ทำให้โลกร้อนได้อีกด้วย

จึงได้ประดิษฐ์คิดค้นที่จะประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่  ชื่อว่า ถังน้อยโดโมะ  ขึ้นมา

ภาพโครงร่างเสร็จสมบูรณ์

นางสาว อภิชยา ฮะซิ้ม ชั้นม.4/2 เลขที่ 45

แนวคิดในการประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่

เนื่องจากทางบ้านนั้นมีขวดพลาสติกเหลือใช้จำนวนมากและทำให้เกลื่อนไม่มีประโยชน์ดิฉันจึงคิดประดิษฐ์งานชิ้นนี้ขึ้นมาโดยทำเป็นตัวหนอนซึ่งมีประโยชน์ในการใช้เป็นที่เสียบปากกาดินสอหรือตั้งโชว์ก็ได้

ภาพโครงร่าง

เสร็จสมบูรณ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 79 คน กำลังออนไลน์