ภาคเรียนที่ 1 งานครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2554ชั้น ม. 4/3งานประดิษฐ์ตุ๊กตาเปเปอร์มาเช์จากเศษวัสดุ ง .31102 ครูปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์

รูปภาพของ padpreenarat

งานคร้ังที่ 1 ม.4/2  ครูปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์ 

1. ขอให้นักเรียนช้ันม.4/2 ทุกกลุ่มส่ง

 1.1. แนวความคิดในการทำโครงงานตุ๊กตาเปเปอร์มาเช์จากเศษวัสดุ ประมาณ 5-10 บรรทัด

1. 2. ส่งภาพโครงสร้างตุ๊กตา

1.3 . ภาพตุ๊กตาเปเปอร์ที่สำเร็จ  1  ภาพ

2. ให้อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพให้ถูกต้อง

3. ให้ส่งงานภายในวันที่   15 ม.ค. 2554 เวลา 05.30 น.

4. แจ้งส่ง url ของบล๊อกที่นักเรียนทำตรงแสดงความคิดเห็นข้างล่าง เช่น www. thaigoodview.com / nod /68894

5. เพื่อนในห้องร่วมแสกงความคิดเห็น

นาย ธนโชติ ศฤงคารวัตน์ ชั้นม.4/2 เลขที่ 7

แนวคิด

เนื่องจากปัจจุบัน ปัญหาเศษวัสดุเหลือใช้ได้ก่อให้เกิดปัญหาในหลายๆด้านตามมา เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาภาวะโลกร้อน จากผลกระทบที่ผลิตวัสดุต่างๆออกมา เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์  และปัญหาการใช้อุปกรณ์ในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน เช่น เครื่องใช้ภายในบ้าน กล่องใส่ของ หรือเครื่องประดับตกแต่งบ้าน  มีราคาค่อนข้างสูง ที่สำคัญ ของบางชิ้น สามารถประดิษฐ์ขึ้นใช้ ได้ เป็นการประหยัดเงิน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  เป็นการช่วยลดปริมาณเศษวัสดุเหลือใช้ให้ลดลงได้บ้าง และที่สำคัญ เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย            ดังนั้น ผู้จัดทำจึงได้ทำการประดิษฐ์มังกรอ้วกสารพัดประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ขึ้น เพื่อเป็นที่ใส่กระดาษทิชชู่ โดยที่ประดิษฐ์มังกรอ้วกสารพัดประโยชน์ขึ้นนั้น เกิดจากการประดิษฐ์ที่ยากด้วยตนเอง ทำให้เมื่อได้ใช้งาน จะเกิดความภาคภูมิใจ เป็นการประยุกต์นำเศษวัสดุที่เหลือใช้จากชีวิตประจำวันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาขยะ และปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย 

โครงร่าง

เสร็จสมบูรณ์

เปเปอร์มาเช่

ช้างน้อย

แนวคิด

เนื่องจากบ้านของดิฉันมีเศษวัสดุเหลือใช้มากมาย เช่น

กาน้ำร้อน หนังสือพิมพ์ กล่อง ดิฉันจึงเกิดความคิดในการที่จะทำตุ๊กตาตัวหนึ่งขึ้นมา ดิฉันจึงคิดที่จะประดิษฐ์ช้าง และเนื่องจากว่า กาน้ำร้อนจะมีที่ว่างตรงกลาง ดิฉันจึงคิดว่า ตรงกลางนั้นน่าจะนำอุปกรณ์การเรียนมาใส่ได้

 ดิฉันจึงคิดชื่อตุ๊กตานี้ว่า ช้างน้อย

โครงร่าง

 

เสร็จสมบูรณ์

 

 

 

 

 

จัดทำโดย
นางสาว สุทธิลักษณ์  เตียงกูล
เลขที่
37  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

โรงเรียนพนมสารคาม
พนมอดุลวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 54 คน กำลังออนไลน์