ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2555 ชั้น ม. 4/2 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาเปเปอร์มาเช์จากเศษวัสดุ ง .31102 ครูปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์

รูปภาพของ padpreenarat

ภาคเรียนที่ 2 / 2555   งานนครั้วที่ 1 ม. 4/3

ครูปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์ 

1. ขอให้นักเรียนช้ันม.4/1 ทุกกลุ่มส่ง

1.1. แนวความคิดในการทำโครงงานตุ๊กตาเปเปอร์มาเช์จากเศษวัสดุ ประมาณ 5-10 บรรทัด

1. 2. ส่งภาพโครงสร้างตุ๊กตา

1. 3. ภาพตุ๊กตาเปเปอร์ที่สำเร็จ  1  ภาพ

2. ให้อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพให้ถูกต้อง

3. ให้ส่งงานภายในวันที่   15 ม.ค. 2555 เวลา 05.30 น.

4. แจ้งส่ง url ของบล๊อกที่นักเรียนทำตรงแสดงความคิดเห็นข้างล่าง เช่น www. thaigoodview.com / nod /98947

5. เพื่อนในห้องร่วมแสกงความคิดเห็น

ออมสินฟิว

แนวคิดที่มา

เนื่องจากกระดาษนั้นมีมากและส่วนมากนั้นจะใช้แล้วทิ้งเป็นเศษขยะและหลายคนไม่เห็นคุณค่าของกระดาษ ดิฉันจึงได้คิดประดิษฐ์กระปุกออมออมสินโดยโครงสร้างนั้นหาได้ง่ายตามบ้าน และกระดาษที่ไม่ได้ใช้แล้วนำมาประดิษซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงและสามารถนำมาตกแต่งบ้านได้อีกด้วย  และยังฝึกทักษะในการทำงาน อดทน และดูแลงานจนสำเร็จ

โครงสร้าง

images by free.in.th

เสร็จสมบูรณ์ 

images by free.in.th

นางสาว เรวดีื  สร้อยสมยา  ชั้น ม.4/2 เลขที่ 40 

เปเปอร์มาเช่หนูน้อยกลอยใจ


แนวคิดที่ทำเปเปอร์

1.ที่ทำเปเปอร์หนูกลอยใจขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนโดยกานำรเศษกระดาษมาทำเปเปอร์

2.เพื่อฝึกความอดทนและสมาธิในการทำงานครั้งนี้

3.เพื่อสร้างรายได้พิเศษให้แก่เราเอง

โครงสร้างเปเปอร์

 

 

รูปสำเร็จ

 

นางสาว นรีกานต์ ตรีเพชร เลขที่16 ม.4/2 

 

แนวคิดในการทำตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่

1.เนื่องจากมีกระดาษหนังสือพิมพ์และกระดาษเหลือใช้มากมายจึงอยากทำให้มีประโยชน์

2.เพื่อฝึกสมาธิ ความอดทน และช่วยสร้างความคิดสร้างสรรค์

3.ช่วยลดภาวะโลกร้อน

 

โครงสร้าง

 

 

รูปสำเร็จ

 

 

 

นางสาว พชรกมล นิลพัทธ์ ม.4/2 เลขที่ 15


ตะกร้าทองคำ

แนวคิและที่มา
เนื่องจากทางบ้านมีกล่องลังและหนังสือพิมพ์เป็นจำนวนหนึ่ง ดิฉันจึงคิดที่จะทำตะกร้าทองคำขึ้นมาเพื่อไว้ใส่สิ่งของต่างๆ และยังเป็นการนำสิ่งที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง

รูปโคลงสร้าง

รูปสำเร็จ
น.ส.รุ่งระวี  คงเจริญ ม.4/2 เลขที่ 35
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 

โคมไฟ....

แนวคิดและที่มา

ในปัจจุบันมีปัญหาโลกร้อนมาก  และที่บ้านดิฉันมีเศษวัดสุเหลือใช้เป็นจำนวนมาก ดิฉันเรยคิดประดิษฐ์โคมไฟขึ้น เพื่อใช้วัดสุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและสามารถใช้ประโยชน์ได้ค่ะ

โครงสร้าง

 free unlimited image hosting

สำเร็จ

 free unlimited image hosting

นางสาว เนตรนภา   แก้วคำ ม.4/2 เลขที่ 34 

แนวคิด
หนังสือพิมพ์ที่บ้านดิฉันมีเยอะและเหลือใช้
จึงนำมาแปรรูปเป็น เปเปอร์มาเช่
สามารถนำมาเป็นของตบแต่งและนำมาขาย
เพื่อเป็นรายได้ให้ครอบครัวได้
และยังลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย
ลดขยะ ที่ทิ้งได้ด้วย

โครง

free unlimited image hosting

เสร็จ

free unlimited image hosting

 

นางสาวไอยดา เวศสุวรรณ
ม.4/2  เลขที่23
ปีการศึกษา2555 ภาคเรียนที่1
โรงเรียน พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 

นาฬิกา...เวลาดีๆ 

แนวคิดและที่มา

                เนื่องจากนาฬิกาเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของเราเพราะเราต้องดูเวลากันเป็นประจำดิฉันจึงคิดที่จะทำนาฬิกาที่ทำจากสิ่งเหลือใช้เพื่อนำสิ่งของที่เหลือใช้มาทำประโยชน์อีกครั้งและที่ดิฉันได้ประดิษฐ์นาฬิกาเพราะที่บ้านมีนาฬิกาอยู่แค่2เรือน
ซึ่งดิฉันคิดว่าน่าจะมีเพิ่มขึ้นอีกและที่บ้านก็มีกล่องลังและกระดาษหนังสือพิมพ์จะนวนหนึ่งจึงคิดที่จำประดิษฐ์นาฬิกาที่ไม่ซ้ำใคร

 

รูปโคลงสร้าง

 

 

รูปสำเร็จ 

น.ส.สุทธิดา  พูลสวัสดิ์ ม.4/2 เลขที่ 32 

ภาคเรียนที่1  ปีการศึกษา 2555 

เกิด จากที่บ้านนั้นอ่านหนังสือพิมพ์และไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์อะไร
เลยนำมาประดิษฐ์เป็นเปเปอร์มาเช่
และยังสามารถนำมาเป็นของตบแต่งและของใช้ได้
และสามารถนำไปขายเพื่อเพิ่มราย อีกทางหนึ่ง
แถมยังลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

 

โครงาสร้าง

free unlimited image hosting

 

เสร็จ

 

free unlimited image hosting

 

 

นายธนกร อินทร์ประเสริฐ
ม.4/2  เลขที่7
ปีการศึกษา2555 ภาคเรียนที่1
โรงเรียน พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"

Your friend

 

ที่มาและความสำคัญ

วัสดุเหลือใช้เมื่อนำกลับมาใช้ใหม่
โดยเปลี่ยนแปลงรูปร่าง หรือนำมาผลิตเป็นสิ่งของใช้  สามารถเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย  เมื่อนำมาแปรสภาพโดยการประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ หรือของตกแต่งบ้าน
เกิดความสวยงาม และมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น จึงได้คิดทำ เป็ดปักกิ่ง  จากกระดาษหนังสือพิมพ์เพื่อนำวัสดุเหลือใช้หรือไม่ใช้แล้ว
นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์

โครงสร้าง

 

 

 

 

 

ผลงานที่สำเร็จ 

 

 

 

 

นางสาวสุภิตรา สมบูรณ์ศรี เลขที่26 ม.3/4

 

ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่1

 

ร.ร.พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 

 

  สปอนจ์บ็อบสุดจ๊าฟ
ที่มาและความสำคัญ
แนวความคิดที่เลือกทำสปอนจ์บ็อบสุดจ๊าฟ
เกิดมาจากการที่บ้านมีกล่องลังเป็นจำนวนมากและมีขนาดใหญ่ จึงคิดสร้างสรรค์
ทำสปอนจ์บ็อบสุดจ๊าฟขึ้น
เพื่อให้ใช้งานได้จริง และเป็นวัสดุที่เหลือใช้
จึงอยากทำที่ใส่ของหรือใส่หนังสือออกมามีความน่าสนใจแล้วก็มีความน่ารักอยู่ในตัวจึงตั้งชื่อ
ผลงานนี้ว่า
สปอนจ์บ็อบสุดจ๊าฟ
โครงสร้าง
 
ผลงานที่สำเร็จ 
 

นางสาวพรไพลิน  ตันยะกุล

เลขที่  37 ชั้น ม.4/2 ปีการศึกษา2555 ภาคเรียนที่1 

แนวคิดที่มา

ต้องการใช้ประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว หนังสือพิมพ์และกระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน

 

โครงสร้าง

 

 

 

รูปสำเร็จ

 

 

 

นางสาว จุไรรัตน  เอี่ยมปา ม. 4/2 เลขที่ 13 

แนวคิด ที่มา

 เนื่องจากเรามีอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว และมีกระดาษหนังสือพิมพ์เป็นจำนวนมาก จึงต้องการนำของเหล่านี้ทำใช้ประโยชน์ และช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

 

โครงสร้าง

1. 

  

2.

 

รูปสำเร็จ

 

 

นางสาว สุพิชชา  ดวงแสง ม.4/2 เลขที่ 14 

 

แนวคิดและที่มา

 

 

การทำเปเปอร์มาเช่ชิ้นนี้ได้แนวคิดมาจากการรับประทานผลสตรอเบอร์รี่ในชีวิตประจำวัน
จึงเกิดความคิดที่ว่า ถ้าเราเปลี่ยนจากผลสตรอเบอร์รี่ผลเล็ก ๆลองมาทำให้กลายเป็นผลสตรอเบอร์รี่ผลใหญ่ๆก็น่าจะเก๋ดี ด้วยการทำจากเศษกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว

 

 

 

โครงสร้าง

 

สำเร็จ 

 

นายอิทธิชัย วงศ์แหญ เลขที่ 10 ม.4/2

ปีการศึกษา2555 ภาคเรียนที่ 1 

 

นางสาววรางคณา  ศิริวัฒนวิบูลย์

ชื่อผลงาน น้องกลมกลม

แนวคิด

เนื่องจากทางบ้านมีโหลที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จึงนำมาเป็นอุปกรณืหลักในการประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่ แล้วซื้อลูกบอลมาทำเป็นส่วนหัว เพื่อประดิษฐ์เป็นของเล่นสำหรับเด็ก

 

โครงสร้าง

 

สำเร็จ

นางสาวสิริรักษ์  ยะหัตตะ  เลขที่ 18 ม.4/2

ชื่อผลงาน รถกระปุ๊กลุ๊ก

แนวคิด

เห็นของเล่นของน้อง จึงนำมาเป็นแบบอย่างในการทำเปเปอร์มาเช่ของเล่น

 

โครงสร้าง

 

สำเร็จ

สำเร็จ

จัดทำโดย

น.ส.ณิชกมล    แก่นจันทร์ เลขที่ 20 ชั้นม.4/2

เสนอ

อาจารย์ปรีณารัชต์    ธัญญ์ปวีต์

แนวคิด 

แรงบันดาลใจที่ประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่นี้คือ ดูการ์ตูนเรื่องนี้แล้วเห็นว่าน่ารักดีจึงนำมาประดิษฐ์เป็นเปเปอร์มาเช่ของตัวเอง

 

โครงสร้าง

 

 

 

 

 

 

แนวคิดและที่มา

คนส่วนใช้วัสดุต่างๆไปมากมาย แต่ใช้เพียงนิดเดียวแล้วทิ้ง เศษวัสดุต่างๆนั้นยังสามารถทำประโยชน์ให้กับเราได้มากอีกด้วย ข้าพจึงเกิดความคิดที่จะทำเปเปอร์มาเช่ชิ้นนี้ขึ้น แต่หากทำเป็นเพียงของตกแต่งธรรมดาก็ดูจะเรียบง่ายเกินไป ข้าพจึงคิดที่จะนำมาทำเป็นของตกแต่งที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

โครงสร้าง

 

 

เสร็จสมบูรณ์

 

 

                                                                                           ณิชกมล แก่นจันทร์ 4/2 เลขที่20

                                                                                             ปีการศึกษา2555 ภาคเรียนที่1

                                                                                             โรงเรียน พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

สำเร็จ

น.ส.จุฑาทิพย์    พรประเสริฐผล เลขที่ 19 ชั้นม.4/2
ชื่อผลงาน ตุ๊กตาลูกเป็ด
เสนอ 
อ.ปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์


แนวความคิด
ในการทำเปเปอร์มาเช่ชิ้นนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเปิดเข้าไปหาการทำเปเปอร์มาเช่ในอินเทอร์เน็ตแล้วเจอรูปที่คล้ายกับเปเปอร์มาเช่รูปนี้เมื่อเห็นว่าน่ารักดีจึงนำมาประดิษฐ์

 

http://image.ohozaa.com/view2/wl1PIfOgSCBUfI8y

 

โครงสร้าง

 

http://image.ohozaa.com/view2/wl1OBPUE9vbIf4uH 

รูปภาพของ mildlovechelsea

"ตุ๊กตา green light"

แนวคิดและที่มา

ในส่วนแนวคิดนั้นปัจจุบันโลกของเรากำลังเผชิญอยู่กับปัญหาใหญ่คือปัญหาโลกร้อน อันเนื่องมากจากมนุษย์นั้นใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือยตัดไม้ทำลายป่า และสร้างมลพิษในอากาศ ในน้ำ ในดินมากมาก ขยะล้นเมือง และสั่งสมจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ในที่สุด ในส่วนของโครงงานนี้ใช้เศษวัสดุจากสิ่งเหลือใช้เช่นกระดาษหนังสือพิมพ์ ขวดน้ำ มากประดิษฐ์เป็นตุ๊กตา เพื่อเป็นการลดขยะไปด้วย ส่วนที่มาของการคิดที่จะทำตุ๊กตาคือข้าพเจ้าชอบดูการ์ตูนเลยคิดที่อยากจะทำตุ๊กตาเหมือนตัวการ์ตูน เลยตัดสินใจทำเปเปอร์มาเช่รูปตุ๊กตา โครงงานนี้ข้าพเจ้าหวังว่าจะลดโลกร้อนได้ไม่มาก ก็น้อย 

 

โครงสร้าง

 

 

เสร็จสมบูรณ์ 

 

นาย พัดยศ   โคตรมา ม.4/2 เลขที่ 2

ปีการศึกษา  2555  ภาคเรียนที่  1  

 หมูน้อย
แนวคิดและที่มา

เนื่องจากได้เข้าไปดูที่http://www.thaigoodview.com/node แล้วได้เห็น เปเปอร์มาเช่ของรุ่นพี่ปีที่แล้ว(2554) ที่ทำกัน บวกกับที่บ้านมีเศษวัสดุที่เหลือใช้ เช่นกระติกน้ำ ลูกบอล
ขวดน้ำ เป็นต้น

จึงอยากนำเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว มาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ ทั้งยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วย

โครงสร้าง

 

เสร็จสมบูรณ์

 

 

นาย ชัยณรงค์   ตันไซกลึง ม.4/2 เลขที่ 4

ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่1

ร.ร.พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"   

 

สายใจเต้นระบำ
แนวคิดและที่มา
เนื่องจากได้เข้าไปดูที่http://www.NanaGarden.com แล้วได้เห็นตุ๊กตาปูนปั้นผู้หญิงน่ารัก มองแล้วอารมณ์ดี และอยากนำเศษวัสดุภายในบ้านมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่นกระดาษหนังสือพิมพ์ ลูกบอล และลานดนตรี มาสร้างสรรค์ให้เป็นตุ๊กตาตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่และนำลานดนตรีมาติดให้เป็นตุ๊กตาดนตรี นำมาเป็นของเล่น ของตกแต่ง และเป็นการลดภาวะโลกร้อนได้ จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำเปเปอร์มาเช่ดังกล่าว Smile
โครงสร้าง
เสร็จสมบูรณ์
 
นางสาว ศุภมาส   คำมา  ม.4/2เลขที่ 17
ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่1
ร.ร.พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"  

 

 

เป็ดปักกิ่ง

ที่มาและความสำคัญ

วัสดุเหลือใช้เมื่อนำกลับมาใช้ใหม่
โดยเปลี่ยนแปลงรูปร่าง หรือนำมาผลิตเป็นสิ่งของใช้  สามารถเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย  เมื่อนำมาแปรสภาพโดยการประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ หรือของตกแต่งบ้าน
เกิดความสวยงาม และมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น จึงได้คิดทำ เป็ดปักกิ่ง  จากกระดาษหนังสือพิมพ์เพื่อนำวัสดุเหลือใช้หรือไม่ใช้แล้ว
นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์

 

โครงสร้าง

 

 

ผลงานที่สำเร็จ

 

 

นางสาวสุภิตรา สมบูรณ์ศรี เลขที่26 ม.3/4

ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่1

ร.ร.พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 

                                                            ชื่อผลงาน แมวเหมียวเกี๊ยวซ่า 
แนวคิดและที่มา

เนื่องจากดิฉันเป็นคนที่ชอบแมวมากและที่บ้านของดิฉันก็มีขยะประเภทกระดาษ ฝาน้ำ และถุงพลาสติกในปริมาณมากจึงคิดที่อยากจะทำ เปเปอร์มาเช่เป็นตุ๊กตารูปแมวขึ้นซึ่งสามารถเป็นทั้งของเล่นได้และยังเป็นของตบแต่งบ้านได้อีกด้วย  อีกทั้งเปเปอร์มาเช่นั้นยังทำให้ดิฉันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีความอดทนมากขึ้นและยังเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกวิธีหนึ่ง

โครงสร้าง

images by free.in.th

เสร็จสมบูรณ์

images by free.in.th 

จัดทำโดย 

น.ส.นันทวัน  ปิยะเสถียรรัตน์ ชั้น ม.4/2 เลขที่ 28

ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1