ข้อสอบ(แบบฝึกหัด)วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 (การใช้ is ,am, are )

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

คำชี้แจง จงเติม is, am, are ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง (เฉลยอยู่ด้านล่าง)

1.They......yellow bananas.
2.We........happy pupils.
3.Sri and I......teachers.
4.Jim and Jack........boys.
5.She......your mother.
6.He......my father.
7.They.......old toys.
8. It.......a bad skirt.
9.He and she......farmers.
10.She and I .......girls.
11.Suda.....a small girl.
12. Jim...... a thin boy.
13. I ........ a good teacher.
14. We.......happy pupils.
15.They ......red pens.
16.These......white cats.
17.Those......new books.
18.It........a tall tree.
19.She.....a good student.
20.He...... a fat bay.
21. That.........a shirt.
22. This..........a bicycle.
23. These.........birds.
24. Those.........dogs.
25. I.........a doctor.
26. You........a nurse.
27. We.........Farmers.
28. They.......apples.
29. I .......a boy.
30. You........a teacher.
......................................
Surprised 
เฉลย  
1.are
2.are
3.are
4.are
5.is
6.is
7.are
8.is
9.are
10.are
11.is
12.is
13.am
14.are
15.are
16.are
17.are
18.is
19.is
20.is
21.is
22.is
23.are
24.are
25.am
26.are
27.are
28.are
29.am
30.are

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์