ข้อสอบ(แบบฝึกหัด)วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชาติไทย)

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

คำชี้แจง จงตอบคำถามเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง

๑. ถิ่นเดิมของไทยนักประวัติศาสตร์สันนิฐานว่าอยู่ในประเทศ.....................
๒. สถานที่สำคัญทางศาสนา ได้แก่..............................
๓. ศาสดาของศาสนาคริสน์ คือ........................
๔. ศาสดาของศาสนาอิสลาม คือ.......................
๕. จงบอกลักษณะและรูปร่างของคนไทย ..........................
๖. ประเทศไทยปกครองแบบใด......................
๗. ลักษณะของคนไทยเป็นอย่างไร..........................
๘. ภาษาประจำชาติไทย คือ.........................
๙. ศาสนาทุกศาสนา มีจุดมุ่งหมายเหมือนกัน คือ.........................
๑๐. คนไทยส่วนใหญ่นับถือ........................
๑๑. ผู้ก่อตั้งแต่ละศาสนาเรียกว่า........................
๑๒. พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รวมเรียกว่า ....................
๑๓. ธงประจำชาติไทย เรียกว่า.....................
๑๔. สมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียนมี .........ประเทศ
๑๕. ...............................เป็นที่ราบกว้างใหญ๋ มีแม่น้ำหลายสาย มีการทำนากันมาก
๑๖. ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันตก.............................
๑๗. ทางใต้ของประเทศไทยมีอาณาเขตติดกับประเทศ.....................
๑๘. ประเทศไทยมีลักษณะรูปร่าง.........................
๑๙. จงบอกขนบธรรมเนียมประเพณ๊ไทยมา ๓ ตัวอย่าง
๑...................... ๒..................๓.........................
๒๐. การกราบพระ เรียกว่า กราบแบบ.....................
๒๑. ผู้คิดประดิษฐ์ตัวอักษรไทยคือ..................
๒๒. คนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ.........................
๒๓. แต่เดิมประเทศไทยมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า................
๒๔. คนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่เรียกว่า...................
๒๕. ประเทศไทยเป็นประเทศในทวีป.....................
...............................................................................................................
เฉลย
๑. จีน
๒. วัด โบสถ์ วิหาร
๓. พระเยซู
๔. พระนะบี มฺูฮัมหมัด
๕. รูปร่างปานกลาง ตาสีดำ ผมสีดำ ผิวสีเหลือง
๖. ประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๗. รักสงบ สุภาพ เป็นมิตรกับผู้อื่น นับถืออาวุโส
๘. ภาษาไทย
๙. ประพฤติตนเป็นคนดี ทำประโยชน์ให้สังคม
๑๐. ศาสนาพุทธ
๑๑. ศาสดา
๑๒. พระรัตนตรัย
๑๓.ธงไตรรงค์
๑๔. ๗ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ บรูไน เวียดนาม
๑๕. ภาคกลาง
๑๖. ภูเขาสูง มีป่าไม้มาก
๑๗. มาเลเซีย
๑๘. คล้ายขวานโบราณ
๑๙. ทำบุญตักบาตร สงกรานต์ ลอยกระทง
๒๐. เบญจางคประดิษฐ์
๒๑. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
๒๒.เกษตรกรรม
๒๓.สยาม
๒๔. คนไทย
๒๕. เอเซีย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์