Microsoft IT Youth Challenge 2011 ระดับป.1-ม.3

          โครงการ “ไมโครซอฟท์ ไอที ยูธ แชลเลนจ์ 2011 - Microsoft IT Youth Challenge 2011” ที่จัดขึ้นในปีนี้ จะเป็นการรับสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผ่านช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.pil.in.th โดยมีรายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด ดังนี้
          นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ส่งผลงานที่พัฒนาด้วยโปรแกรม Microsoft Paint ภายใต้หัวข้อ “วาดภาพนิทานประกอบคำบรรยาย” โดยเลือกดาวน์โหลดเนื้อหาของนิทานที่สนใจ จากนั้นวาดภาพประกอบให้สวยงามตรงตามเนื้อเรื่อง
          นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ส่งผลงานที่พัฒนาด้วยโปรแกรม Microsoft Excel สร้างเกมส์คณิตศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “เกมสนุกคิด” โดยสร้างเกมที่มีเป้าหมายเพื่อการคิด วิเคราะห์ ไม่จำกัดกลุ่มสาระวิชา ไม่จำกัดเนื้อหา
          นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ส่งผลงานในหัวข้อ “โครงงานมหัศจรรย์บน Windows Live Space” สร้างสรรค์และปฏิบัติโครงงานจริงในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 15 กรกฏาคม - 15 พฤศจิกายน ในปีการศึกษา 2553 โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการภายในช่วงเวลาข้างต้น และตลอดช่วงเวลาของการดำเนินงานให้รายงานผลการดำเนินงานทุกขั้นตอนบนพื้นที่ออนไลน์ ของ Windows Live Space พร้อมใส่ภาพประกอบที่สวยงามและเหมาะสม
          นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ส่งผลงานในหัวข้อ “สื่อการเรียนรู้จาก Microsoft MultiPoint ด้วยโปรแกรม Mischief” โดยการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี Mischief และมีเนื้อหาอ้างอิงจาก 8 กลุ่มสาระวิชา
          ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะทำการคัดเลือกผลงานและประกาศผลให้ทราบทางเว็บไซต์ www.pil.in.th ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้รับแจ้งผล เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในรอบ ชิงชนะเลิศในเดือนมกราคม 2554 ผู้ชนะจะได้รับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการและบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด


          ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประกวดในโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2553 – 15 พฤศจิกายน 2553 ผ่านทางเว็บไซต์ www.pil.in.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ITYC2011@pil.in.th โทรศัพท์ 082-341-4905 หรือ 089-220-3351

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 51 คน กำลังออนไลน์