ห้องเรียนนาฏศิลป์ ครั้งที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครูพนิดา ทวีทรัพย์

รูปภาพของ sjsyingaod
งานครั้งที่ 1

  ให้นักเรียนศึกษาความหมายของคำว่า
"ภาษาท่า"
  และฝึกปฏิบัติท่าทางตามตัวอย่าง 
ให้เข้าใจ

 

ภาษาท่า

ภาษาท่า  หมายถึง  การแสดงท่าทางแทนการพูด  กิริยาและอารมณ์ต่าง ๆ 
ซึ่งประดิษฐ์คิดค้นมาจากท่าทางธรรมชาติของคนเรา  โดยนำท่าทางต่าง ๆ
เหล่านั้นมาปรับปรุงดัดแปลงให้ดูงดงาม 
อ่อนช้อย  สวยงามยิ่งขึ้น  โดยใช้การร่ายรำเบื้องต้น (นาฏยศัพท์)  เข้ามาผสมผสาน 
เช่น  ยิ้ม  ร้องไห้ 
เรียกให้เข้ามาหา  ไป  ดีใจ 
เป็นต้น

            ในการแสดงนาฏศิลป์และละคร 
ผู้แสดงต้องแสดงท่าทางตามบทบาทเนื้อเรื่องที่แสดงนั้น  ภาษาท่าจึงมีความสำคัญในการใช้สื่อความหมายต่าง
ๆ ให้ผู้ชมเข้าใจ 
นักเรียนจึงควรรู้จักภาษาท่า 
และฝึกปฏิบัติเพื่อจะได้นำไปใช้ในการแสดงได้

            ท่าทางต่าง ๆ ที่แสดงออกมาเป็นภาษาท่า  แบ่งเป็น 
3 ประเภท  ดังนี้

 
1               
ภาษาท่าใช้แทนคำพูด    เช่น 

 

ฉัน   

 

เธอ

 

 

ไป                       

 

 

มา  

                            
เป็นต้น

 
(แสดงท่าโดย       ด.ญ.สุธาทิพย์
ทวีทรัพย์
  นักเรียนชั้น อนุบาล 1

โรงเรียนศาลเจ้า(ห้าวนุกูลวิทยา)  ปีการศึกษา 2552)

 


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 364 คน กำลังออนไลน์