อาเซียน

รูปภาพของ pnp34342

สมาคมประชาชาติอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN)

เป็นองค์กรทางภูมิศาสตร์การเมือง และองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ร่วมมือกันในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธำรง

รักษาสันติภาพ และความมั่นคงในพื้นที่ และเป็นการเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิก

 

 

 

ประเทศสมาชิกอาเซียนมีทั้งหมด 10 ประเทศ

1. ไทย 2. มาเลเซีย 3. ฟิลิปปินส์ 4. อินโดเนียเซีย 5. สิงคโปร์

6. บรูไน 7. ลาว 8. กัมพูชา 9. เวียดนาม 10. พม่า

 

 

 

 

- รูปรวงข้างสีเหลือง 10 มัด หมายถึงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศมารวมกัน เพื่อแสดง ความเป็นมิตรภาพ และน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

- ขอบแดงสีขาว และสีน้ำเงิน แสดงถึงความเป็นเอกภาพ

- ตัวอักษรคำว่า "asean" สีน้ำเงินอยู่ใต้ภาพ แสดงถึง ความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อความมั่นคง สันติภาพ เอกภาพ

และความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน

- สีทั้งหมดที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียนเป็นสีที่สำคัญที่ปรากฏในธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน

สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพ และความมั่นคง

สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ และความก้าวหน้า

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์

สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

 

 
รูปภาพของ pnp34342
เสดแล้ว น้ำตาจะไหล 555+

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 69 คน กำลังออนไลน์