องค์กรหมายถึง

รูปภาพของ wbn30885

ส่วนองค์กร หมายถึง หน่วยงานต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในสังคมที่เราอาศัยอยู่ เช่น โรงเรียน บริษัทห้างร้าน หน่วยงานราชการต่าง ๆ โรงพยาบาล โรงงาน นั่นเอง

จากความหมายของการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร สรุปได้ว่า เป็นเรื่องของความต้องการที่จะให้องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ก้าวหน้าขึ้นในอนาคต โดยใช้ความรู้ทางด้านการบริหารและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ประยุกต์เป็นหลักและทิศทางที่ก้าวหน้าขององค์กรในอนาคต เป็นระบบที่องค์กรได้จัดรูปแบบให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสร้างกลุ่มทำงานที่มีประสิทธิภาพให้ทำงานอย่างมีประสิทธิผลให้กับองค์กร

Coolปัจจัยสู่ความสำเร็จทางธุรกิจCool
                การดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ ที่ต้องการให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรคือ ความอยู่รอดและความเจริญเติบโตขององค์กรจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ มี 5 ประการดังนี้
 

ระบบการจัดการภายในองค์กร
การบริหารทรัพยากรเวลา
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ทรัพยากรมนุษย์

1. ระบบการจัดภายในองค์กร

2. การบริหารการเปลี่ยนแปลง

2. การบริหารการเปลี่ยนแปลง

3. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

4. การบริหารทรัพยากรเวลา

5. ทรัพยากรมนุษย์

Coolระบบการจัดการภายในองค์กรCool

การบริหารทรัพยากรเวลา
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ทรัพยากรมนุษย์

ระบบการจัดการภายในองค์กร
การบริหารทรัพยากรเวลา
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์