อบรมการพัฒนาสื่อวีดีทัศน์คุณธรรม ปี 53

รูปภาพของ cr3sangampha

7-11 กรกฎาคม 53 นางแสงอัมพา บำรุงธรรมศึกษานิเทศก์ สพท.เชียงรายเขต 3 นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำรากฯเข้าอบรมการพัฒนาสื่อวีดีทัศน์คุณธรรม ปี 53 ณ วัดสันตินิคม อ.เกาะคา จ.ลำปาง.....

        7-11 กรกฎาคม 53 นางแสงอัมพา บำรุงธรรมศึกษานิเทศก์ สพท.เชียงรายเขต 3 นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำรากฯเข้าอบรมการพัฒนาสื่อวีดีทัศน์คุณธรรม ปี 53 ณ วัดสันตินิคม อ.เกาะคา จ.ลำปาง

        เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความรู้ความเข้าใจ เกิดจิตสำนึกที่ดี มีทักษะพื้นฐาน ทั้งในฐานะผู้ผลิตสื่อที่ฉลาดและรู้เท่าทัน และก่อเกิดการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนที่ทำงานด้านสื่อสารความดีทุกเขตพื้นที่การศึกษาและประสานกันเป็นเครือข่ายผู้ผลิตสื่อความดี(แผนที่ความดี)ในระดับประเทศ

     ซึ่งมีกลุ่มเยาวชนจำนวน 23 เขตพื้นที่การศึกษาในภาคเหนือตอนบน กิจกรรมค่ายเป็นการบรรยาย ชมตัวอย่าง มีการสืบค้น บันทึก ฝึกทดลองทำและนำเสนอผลงาน ได้เรียนรู้ โครงงานคุณธรรม แหล่งเสนอข้อมูล การผลิตสื่ออิเลคทรอนิก วีดีทัศน์ สารคดี วิทยุ  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น

สร้างโดย: 
แสงอัมพา
แหล่งที่มา: 
อบรมการพัฒนาสื่อวีดีทัศน์คุณธรรม ปี 53 สพฐ.
รูปภาพของ cr3sangampha

การพัฒนาสื่อนั้นครูต้องมีความรู้เข้าใจพื้นฐานในเรื่องการใช้ICT เพราะต้องมีการใช้ร่วมกับInternet เพื่อค้นตว้าข้อมูลต่างสู่การสอน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์