สารพัดช่างธนบุรี รับนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น

         วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2553
         หลักฐานการสมัคร
         1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
         2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน(ฉบับถ่ายเอกสาร)
         3.เงินค่าสมัครวิชาละ 10 บาท และค่าบำรุงการศึกษาชั่วโมงละ 1 บาท(ยกเว้นแผนกวิชาคอมพิวเตอร์,ภาษาอังกฤษ ค่าบำรุงการศึกษาชั่วโมงละ 5 บาท)สำหรับรายวิชาที่ห้องเรียนใช้เครื่องปรับอากาศ ต้องสนับสนุนค่าไฟฟ้าเพิ่มวิชาละ 200 บาท
         สอบถามได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร โทร 0-2437-5371,0-2438-1133 ต่อ 0ข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 118 คน กำลังออนไลน์