สารพัดช่างธนบุรี รับนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น

         วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2553
         หลักฐานการสมัคร
         1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
         2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน(ฉบับถ่ายเอกสาร)
         3.เงินค่าสมัครวิชาละ 10 บาท และค่าบำรุงการศึกษาชั่วโมงละ 1 บาท(ยกเว้นแผนกวิชาคอมพิวเตอร์,ภาษาอังกฤษ ค่าบำรุงการศึกษาชั่วโมงละ 5 บาท)สำหรับรายวิชาที่ห้องเรียนใช้เครื่องปรับอากาศ ต้องสนับสนุนค่าไฟฟ้าเพิ่มวิชาละ 200 บาท
         สอบถามได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร โทร 0-2437-5371,0-2438-1133 ต่อ 0ข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์