กรมน้ำพร้อมรับมืออุทกภัย-ดินถล่ม [24 ก.ค. 53]

รูปภาพของ sss27177

กรมทรัพยากรน้ำ เตรียม แผนรับมืออุทกภัย ช่วงฤดูฝน เฝ้าระวัง น้ำหลาก-ดินถล่ม 24 ชั่วโมง และ ตั้งสถานีเตือนภัย ล่วงหน้า กว่า  2,300 สถานี...

นายเกษมสันต์ จิณณวาโส อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กรมได้เตรียมแผนรองรับปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1-10 เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก และได้เฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยน้ำหลากและดินถล่ม ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแผนรับมือสถานการณ์น้ำท่วมระยะนี้ ได้เฝ้าระวังสถานการณ์โดยติดตามข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ โดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์และบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ ติดตาม เฝ้าระวัง วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ ขณะเดียวกันได้เตรียมความพร้อมและตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือที่จะใช้ในการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และซักซ้อมเส้นทางหนีภัย นอกจากนี้ได้ติดตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อลดภัยพิบัติจากน้ำหลาก ดินถล่มในพื้นที่เชิงเขา ไปแล้วกว่า 2,300 สถานี หรือประมาณ 8,000 หมู่บ้าน.

สร้างโดย: 
น.ส.สุภาภรณ์ แร่เจริญ ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย (รุ่น 82)
แหล่งที่มา: 
http://www.thairath.co.th/content/edu/98568

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์