การกล่าวก่อนจากกัน

รูปภาพของ sss27528

   .

 

   

..
.
  

คำทักทาย ก่อนจากกัน ( Leave Taking )
การอำลา เมื่อต้องการจะยุติการสนทนา จะใช้

- I really must be off now.
(ไอ เรลลิ มัส บี อ๊อฟ นาว)
ฉันต้องไปแล้วล่ะ

- I must go now.
(ไอ มัส โก นาว)
ฉันต้องไปแล้วล่ะ

- I’d better go now.
( ไอดึ เบทเทอร์ โกนาว )
ฉันคงต้องไปแล้ว

- It’s late. I should be going.
( อิท เลท ไอชู๊ดด์บีโกอิง )
สายแล้ว ฉันควรไปแล้วละ

 

และตามด้วยคำอาลาดังต่อไปนี้
(จะใช้คำใดก็ได้ความหมายอยู่ที่น้ำเสียงและการแสดงออก)
Goodbye กึด บาย
Bye – bye บาย บาย
Good night กึด ไนท์ ( เฉพาะเวลากลางคืน )
So long โซ ลอง
See you ซี ยู
See you later ซี ยู เลเทอร์
See you again ซี ยู อะเกน
See you around ซี ยู อะราวด์
Take care เทค แคร์
All the best ออล เดอะ เบสท์

 

สำหรับผู้ที่เพิ่งรู้จักกัน เมื่อจะยุติการสนทนา นิยมใช้

- It was nice meeting you
( อิท วอส ไนซ มีททิง ยู )
ยินดีที่รู้จัก และอีกฝ่ายหนึ่งก็จะตอบว่า

- Nice meeting you ,too Goodbye
(ไนซ มีททิง ยู ทู กึดบาย )
ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน

 ตัวอย่าง
Suda : Well. I must be going . It was nice meeting you. Miss Vipa .
สุดา: ( เวล ไอ มัส บีโกอิง อิท วอส ไนซ์ มีททิง ยู มีส วิภา )
ฉันจะต้องไปแล้ว ยินดีที่ได้รูจักนะคะ วิภา

Vipa : Nice meeting you. Miss Suda. Goodbye.
วิภา : (ไนซ์มีททิงยู มีสสุดากึดบาย )
ยินดีที่ได้รูจักสุดา ลาก่อน

Suda : Bye – bye
สุดา : (บ๋าย-บาย)
ลาก่อน เช่นเดียวกัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์