เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน

วิจัยในชั้นเรียน ชื่อเรื่อง                  เด็กนักเรียนขีดเขียนอุปกรณ์ในห้องคอมพิวเตอร์                                โรงเรียนวัดนินสุขารามปีการศึกษา  2552 ( ภาคเรียนที่ 2 )ชื่อผู้วิจัย                ครูอัมพร   ศรีอินทร์สถานศึกษา          โรงเรียนวัดนินสุขารามปีการศึกษา           2552 ความเป็นมา                จากการสังเกตพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมชอบเขียนอุปกรณ์ในห้องคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ จอภาพ  ตัวเครื่อง และโต๊ะเขียนหนังสือ ทำให้สกปรก  เมื่อเวลานำสมุดมาวางไว้บนโต๊ะเพื่อทำงาน   หลังจากทำงานเสร็จจะพบว่า   หน้าปกสมุดดำ  หน้าจอคอมพิวเตอร์  แป้นพิมพ์  สกปรก จึงเกิดความคิดในการทำวิจัยเรื่องนี้ วัตถุประสงค์                เพื่อแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1  ในเรื่องการเขียนหนังสือบนอุปกรณ์ในห้องคอมพิวเตอร์ เป้าหมาย                นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2/1  ในการเขียนตัวหนังสือบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์   ให้รู้จักรักษาความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้นในห้องคอมพิวเตอร์  โดยการไม่เขียนอะไรให้สกปรก วิธีดำเนินการ                ประชุมกันระหว่างครูกับนักเรียน  แก้ปัญหาและพัฒนาโดย1. แบ่งนักเรียนช่วยกันสำรวจ  ตรวจในห้องคอมพิวเตอร์ที่สกปรก2. ให้นักเรียนร่วมกันทำความสะอาด  ลบลอยเขียนออกจากอุปกรณ์ในห้องคอมพิวเตอร์3. มอบหมายนักเรียนดูแลรับผิดชอบ  กำหนดกฎ  ระเบียบ บทลงโทษร่วมกัน  โดยการตัดเตือน  ลงโทษ    ด้วยวิธีการทำความสะอาดให้กลับเป็นอย่างเดิม4. จัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก   เช่น   นำบุคคลที่เป็นแบบอย่างมาให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของการ    รักษาความสะอาด ระยะเวลาที่ใช้วิจัย                        ตลอดทั้งปีการศึกษา 2552 การดำเนินงานและเก็บข้อมูล                        สังเกตจากความสะอาดของโต๊ะนักเรียน  ลงชื่อ..............................................วิจัย( นางอัมพร  ศรีอินทร์ )                                                                                               ตำแหน่ง       ครู คศ.1

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 68 คน กำลังออนไลน์