แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2 (การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์)

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

คำชี้แจง  จงเลือกขอ้ที่ถูกต้องที่สุด (เฉลยอยู่ด้านล่างค่ะ)

๑. ปอเลี้ยงกระต่าย ให้หญ้ากินทุกวันแต่เขาไม่ได้ให้น้ำแก่กระต่ายเลยผลสุดท้ายกระต่ายจะเป็นอย่างไร

ก. ผอม           ข.  ป่วย              ค. ตาย

 

 ๒. สัตว์ในข้อใดกินอาหารแตกต่างจากพวก

ก.วัว               ข. จระเข้            ค.กระต่าย

 

๓. สัตว์ตามธรรมชาติจะอาศัยอยู่ใกล้บริเวณใดมากที่สุด

ก.แหล่งน้ำ        ข. ภูเขา            ค. ทะเลทราย

 

๔. ปลาหายใจได้อย่างไร

ก.ได้รับออกซิเจนจากอากาศที่อยู่ในน้ำ          ข. ใช้ปากสูดอากาศเข้าไปในปอด           ค.ขึ้นบนบกเพื่อหายใจ

 

๕. ข้อใดไม่ใช่สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของสัตว์

ก.อากาศ                   ข. เสื้อผ้า                  ค.อาหารและน้ำ

๖. ข้อใดไม่ถูกต้อง

ก.พืชต้องการอากาศสำหรับใช้หายใจ             ข.พืชใช้แสงในการสร้างอาหาร       ค.พืชส่วนใหญ่เจริญเติบโตได้ดีในบริเวณที่ร้อนจัด

 

๗. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการดำรงชีวิตของพืช

ก.แสงแดด                  ข. อากาศ               ค. ภาชนะที่ใช้ปลูก

 

๘.ถ้าพืชไม่ได้รับแสงเป็นเวลานานจะเป็นอย่างไร

ก.เป็นอาหารให้แก่พืช             ข. ทำให้พืชสร้างคลอโรฟิลล์            ค.ทำให้พืชหายใจได้ง่ายขึ้น

 

๙. แสงมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของพืชอย่างไร

ก.เป็นอาหารให้แก่พืช        ข.ทำให้พืชสร้างคลอโรฟิลล์      ค.ทำให้พืชหายใจได้ง่ายขึ้น

 

๑๐. หากเรารดน้ำให้ต้นพืชมากเกินไปต้นพืชจะเป็นอย่างไร

ก.พืชเจริญเติบโตเร็ว        ข.พืชมีดอกสีสวย        ค. พืชเน่าตาย

...............................................................

Laughing

เฉลย

๑.ค

๒.ข

๓.ก

๔.ก

๕.ข

๖.ค

๗.ค

๘.ข

๙.ข

๑๐.ค

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 199 คน กำลังออนไลน์