ข้อสอบ(แบบฝึกหัด)วิทยาศาสตร์ ป.2(การตอบสนองของพืชและสัตว์)

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

คำชี้แจง   จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด (เฉลยอยู่ด้านล่าง)

๑. สัตว์ในข้อใด มีการตอบสนองต่อแสง โดยการบินเข้าหาแสงไฟ

ก.ผึ้ง        ข. ผีเสื้อ      ค.  แมลงเม่า

 

๒.กบจำศีล เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าข้อใด

ก.แสง             ข.สัมผัส      ค.อุณหภูมิ

 

๓.สุนัขเห่าเมื่อได้ยินเสียงดัง เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าข้อใด

ก.เสียง            ข.แสง             ค.สัมผัส

 

๔. สัตว์ในข้อใด มีการตอบสนองต่อแสง โดยหนีแสง

ก.งู                ข.ค้างคาว        ค.หอย

 

๕. ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงหุบดอกเมื่อมีแมลงมาเกาะ เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าใด

ก.แสง            ข.อุณหภูมิ       ค.สัมผัส

 

๖.กิ้งกือมีการตอบสนองต่อสัมผัสอย่างไร

ก.ม้วนตัว                 ข.มุดดิน           ค.เดินหนี

 

๗.เมื่อถึงฤดูหนาว ต้นสักมีการตอบสนองอย่างไร

ก.มีดอก                ข.สลัดใบทิ้ง       ค.แตกใบใหม่

 

๘.ดอกทานตะวันจะตอบสนองต่อแสงอย่างไร

ก.หุบดอกเมื่อโดนแสง      ข.หันดอกเข้ารับแสง      ค. หันดอกหนีแสง

 

๙.พืชชนิดใด มีการตอบสนองต่อสัมผัส

ก.ไมยราบ                ข.กระถิน          ค.มะกรูด

 

๑๐. เพราะเหตุใดสิ่งมีชีวิตจึงต้องมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า

ก.เพิ่มพละกำลัง           ข.เพื่อให้รู้สึกสดชื่น      ค.เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอด

.............................................

เฉลย

๑. ค

๒.ค

๓.ก

๔.ข

๕ค

๖.ก

๗.ข

๘.ข

๙.ก

๑๐.ค        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี