ข้อสอบ(แบบฝึกหัด)วิทยาศาสตร์ ป.2(พืชและสัตว์รอบตัว ๒)

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด (เฉลยอยู่ด้านล่าง)

๑. อากาศแบบใด เหมาะกับการหายใจของสัตว์

ก.อากาศที่มีก๊าซออกซิเจน     ข.อากาศที่มีฝุ่นละออง      ค.อากาศที่มีควันปะปน

 

๒.ใบตองเป็นใบของพืชชนิดใดและนำมาใช้ทำประโยชน์อะไร

ก. ต้นกล้วย    ให้ห่ออาหาร

ข.ต้นตอง    ใช้ทำอาหาร

ค.ต้นสัก     ใช้สร้างที่อยู่อาศัย

 

๓.ผลของพืชในข้อใดนำมาทำอาหารใด้ทั้งหมด

ก.มะพร้าว  ตะไคร้   บัว

ข.มะนาว   มะกรูด   มะม่วง

ค.ผักตบชวา   สาหร่าย  แหน

 

๔.ต้นพืชในข้อใดให้ประโยชน์ในการนำมาทำน้ำตาลได้

ก.อ้อย       ข.มะพร้าว      ค.ถูกทั้ง ๒ ข้อที่กล่าวมา

 

๕.ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการตอบสนองของพืช

ก.รากของพืชเจริญเข้าหาแสง 

ข.ยอดของพืชเจริญเข้าหาแสง

ค.ผักกระเฉดหุบใบเมื่อมีเสียงดัง

 

๖.ใบพืชจะสร้างคลอโรฟิลล์ได้ต้องอาศัยสิ่งใด

ก.ลม          ข. แสงแดด      ค. ธาตุอาหาร

 

๗.ดินในข้อใดที่เหมาะกับการปลูกพืชส่วนใหญ๋

ก.ดินร่วน       ข. ดินเหนียว    ค. ดินโคลน

 

๘. ถ้าดินที่ปลูกพืชขาดแร่ธาติ ควรทำอย่างไร

ก. พรวนดิน      ข.รดน้ำ      ค. ใส่ปุ๋ย

 

๙.ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่พืชต้องการในการเจริญเติบโต

ก. น้ำ          ข. อากาศ      ค.นม

 

๑๐. ถ้านำเมล็ดไปเพาะในดินที่แห้งแข็งผลจะเป็นอย่างไร

ก.เมล็ดงอกเร็ว        ข.เมล็ดไม่งอก       ค.เมล็ดเน่า

-----------------------------------------------------------------------------------

เฉลย

๑. ก

๒.ก

๓.ข

๔.ค

๕.ข

๖.ข

๗.ก

๘.ค

๙.ค

๑๐.ข

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์