ข้อสอบ(แบบฝึกหัด)วิทยาศาสตร์ ป.2 (เรารักพืช)

รูปภาพของ ppsmoorati

 

คำชี้แจง   จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด (เฉลยอยู่ด้านล่าง )

๑. หากบนโลกไม่มีพืช จะเป็นอย่างไร

ก. ไม่มีอากาศ          ข. ไม่มีอาหาร      ค. ไม่มีแสง

 

๒. ตุ๊กปลูกผักกาดบริเวณที่มีแสงพรวนดินและใส่ปุ๋ย แต่ผักกาดไม่เจริญงอกงาม นักเรียนคิดว่าเป็นเพราะเหตุใด

ก.ตุ๊กไม่ได้รดน้ำให้ผักกาด        ข.ตุ๊กไม่ได้ใส่ปุ๋ยทุกวัน         ค. ตุ๊กพรวนดินบ่อยเกินไป

 

๓.ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในการปลูกพืช

ก.รดน้ำดินให้ชื้นแฉะ          ข.โรยเมล็ดพืชลงในดิน          ค.ทำเพิงบังแดดให้เมล็ดพืช

 

๔. ข้อใดดูแลรักษาพืชได้ถูกวิธี

ก. รดน้ำพืชสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

ข.ใส่ปู๋ยให้พืชทุกวัน

ค.พรวนดินเป็นประจำ

 

๕. สัตว์ในข้อใดไม่ใช่ศัตรูพืช

ก.หนอน          ข.ไส้เดือน       ค.เพลี้ย

 

๖.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการพรวนดิน

ก.เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวด     ข.เพื่อกำจัดไส้เดือนที่อยู่ในดิน      ค.เพื่อให้รากพืชดูดน้ำและธาติอาหารได้ง่าย

 

๗.เราควรปลูกพืชบริเวณใด

ก.บริเวณที่มีลมพัด       ข.บริเวณที่มีแสงส่องถึง        ค. บริเวณที่มืดทึบ

 

๘.ถ้าดินขาดความอุดมสมบูรณ์เราสามารถแก้ไขได้โดยวิธีใด

ก.ใส่ปุ๋ย           ข. พรวนดิน        ค.รดน้ำ

 

๙.ถ้าไม่รดน้ำให้พืชหลายๆ วันพืชจะเป็นอย่างไร

ก.พืชให้ผลน้อย       ข.พืชมีดอกสีซีด      ค.พืชจะเหี่ยวเฉาและตาย

 

๑๐. ดินแบบใดเหมาะแก่การปลูกพืช

ก.ดินที่มีสีเข้ม ๆ       ข. ดินที่มีกรวดทรายปน     ค. ดินที่มีซากพืชซากสัตว์ปน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เฉลย

๑.ข

๒.ก

๓.ข

๔.ค

๕.ค

๖.ข

๗.ข

๘.ข

๙.ค

๑๐.ค

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์