ท่านที่ต้องการช่วยเผยแพร่กิจกรรมดีดีของ Thaigoodview อ่านที่นี่ครับ

 

       กราบเรียนท่านผู้ดูแลเว็บไซต์

       ขณะนี้ทางเว็บไซต์ www.thaigoodview.com กำลังจัดโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษา พร้อมของรางวัลมากมาย หากท่านมีความประสงค์จะช่วยประชาสัมพันธ์โครงการดีดีนี้ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนของไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว ท่านสามารถนำแบนเนอร์ข้างล่างนี้ไปติดไว้ที่เว็บไซต์ของท่านได้ครับ หรือหากต้องการขนาดอื่น สามารถส่งความต้องการมาได้ที่ webmaster@thaigoodview.com ครับ

        ท่านสามารถติดป้ายที่ต้องการได้ 2 วิธี คือ

1. นำป้ายดังกล่าวไปวางไว้ที่เว็บไซต์ของท่าน แล้วลิ้งมาที่หน้าโครงการประกวด คือ http://www.thaigoodview.com/contest2553
2. คัดลอกโค้ด HTML ใต้ป้ายที่ต้องการไปวางไว้ในเว็บของท่าน

แบบที่ 1 ป้ายขนาด 250x100 พิกเซล

โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

โค้ด HTML  แบบที่ 1 ป้ายขนาด 250x100 พิกเซล

<a href="http://www.thaigoodview.com/contest2553"><img height="100" width="250" src="http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/banner/250x100.gif" alt="โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 3  border="0" /></a>


แบบที่ 2 ป้ายขนาด 250x250 พิกเซล

โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 3

โค้ด HTML  แบบที่ 2 ป้ายขนาด 250x250 พิกเซล

<a href="http://www.thaigoodview.com/contest2553"><img height="250" width="250" src="http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/banner/250x250.gif" alt="โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 3" border="0" /></a>


แบบที่ 3 ป้ายขนาด 468x60 พิกเซล

โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 3

โค้ด HTML  แบบที่ 3 ป้ายขนาด 468x60 พิกเซล

<a href="http://www.thaigoodview.com/contest2553"><img height="60" width="468" src="http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/banner/468x60.gif" alt="โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 3" border="0" /></a>


แบบที่ 4 ป้ายขนาด 728x90 พิกเซล

โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 

 โค้ด HTML  แบบที่ 4 ป้ายขนาด 728x90 พิกเซล

<a href="http://www.thaigoodview.com/contest2553"><img height="90" width="728" src="http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/banner/728x90.gif" alt="โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 3" border="0" /></a>

 

        สุดท้ายนี้ต้องขอบพระคุณอีกครั้งเป็นอย่างสูง เราจะนำรายชื่อของท่านไปไว้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/76118 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์