ประเทศลาวค่ะ

รูปภาพของ pnp31830
 
 
 


----->>ประวัติการก่อตั้งประเทศอาเซียน 

            เนื่องจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5 ประเทศคือ ไทย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซียต้องการจะสร้างสันติภาพและความมั่นคงให้แก่ประเทศในภูมิภาคนี้ ซึ่งจะต้องใช้ความพยายามร่วมกันขจัดปัญหาความแตกต่างทางการเมืองและการร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมจึงได้คิดก่อตั้งสมาคมขึ้น โดยไม่มีประเทศมหาอำนาจอยู่เบื้องหลัง

----->> วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง         

        1. เพื่อช่วยเหลือกันในการพัฒนาความเจริญทางเศรษฐกิจและความกว้าหน้าทางสังคมวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก
             2. เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงให้แก่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
             3. เพื่อให้ความร่วมมือในการส่งเสริมด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการค้าและการคมนาคมขนส่ง
             4. เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านการศึกษา วิทยาการ อาชีพและการบริหา

 

 
 
 
สัญลักษณ์ของประเทศอาเซียนคือ ต้นข้าวสีแหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ ซึ่งหมายถึง  ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
----->> ธงชาติของประเทศลาว
 
 
 
 
 
 
 
 
------>>ตราแผ่นดิน
 
 
 
----->>แผนที่ประเทศลาว
 
 
 
 
 
 
 ----->> เมืองหลวงของประเทศลาว
 
 เวียงจันทน์ เป็นเมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ในลุ่มแม่น้ำโขง ในพิกัด 17°58' เหนือ, 102°36' ตะวันออก (17.9667, 102.6) ประชากรในตัวเมืองมีประมาณ 200,000 คน (ค.ศ. 2005) แต่ประชากรทั้งหมด ที่อาศัยในกำแพงนครเวียงจันทน์ เชื่อว่ามีอยู่ถึงกว่า 730,000 คน
  
 
 
 
 
 
----->> เพลงชาติของประเทศลาว
 

สีแดง           ----->>       หมายถึงเลือดแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวลาว 

สีน้ำเงิน               ----->>       หมายถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของชาติ 

พระจันทร์สีขาว      ----->>      เป็นสัญลักษณ์ของดวงจันทร์ลอยเด่นเหนือลำน้ำโขงและหมายถึงเอกภาพของชาติภายใต้การ                                                  ปกครองของรัฐบาลพรรคประชาชนปฏิวัติลาว(พรรคคอมมิวนิสต์ลาว)

 

 เพลง


ซาดลาวตั้งแต่ใดมา
ลาวทุกถ้วนหน้าเซิดซูสุดใจ
ฮ่วมแฮงฮ่วมจิดฮ่วมใจ
สามักคีกันเป็นกำลังเดียว
เด็ดเดี่ยวพ้อมกันก้าวหน้า
บูซาซูเกียดของลาว
ส่งเสิมใซ้สิดเป็นเจ้า
ลาวทุกซนเผ่าสะเหมอพาบกัน
บ่ให้ฝูงจักกะพัด
และพวกขายซาดเข้ามาลบกวน
ลาวทังมวนซูเอกะลาด
อิดสะละพาบของซาดลาวไว้
ตัดสินใจสู้ซิงเอาไซ
พาซาดก้าวไปสู่ความวัดทะนา

 


----->> ภาษาที่ใช้กัน

ประเทศลาวใช้ภาษาลาวเป็นภาษาทางการทั้งในส่วนของภาษาพูดและระบบการเขียน ส่วนในกลุ่มชาวลาวเทิงและชาวลาวสูงยังคงมีการใช้ภาษาประจำเผ่าของตนควบคู่กับภาษาลาว ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นที่มีการใช้ได้แก่ภาษาฝรั่งเศสซึ่งมีการใช้มาตั้งแต่สมัยอาณานิคม ปัจจุบันยังคงใช้ในวงราชการและการติดต่อค้าขายบ้าง อีกภาษาหนึ่งที่สำคัญคือภาษาอังกฤษซึ่งใช้ในการติดต่อกับต่างประเทศและการค้า ซึ่งนับวันการศึกษาภาษาอังกฤษก็ยิ่งจะขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ

 

----->> ศาสนาในประเทศลาว ชาวลาวส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ (ร้อยละ 60 ของชาวลาวทั้งหมด) ควบคู่ไปกับลัทธินับถือผีบรรพบุรุษของชนชาติส่วนน้อยในแถบภูเขาสูงส่วนชาวลาวที่นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามมีจำนวนที่ค่อนข้างน้อยมากโดยศาสนาคริสต์ส่วนมากจะมีผู้นับถือเป็นกลุ่มชาวเวียดนามอพยพและชาวลาวเชื้อสายเวียดนามส่วนศาสนาอิสลามพบว่ามีการนับถือในหมู่ชนชาติส่วนน้อยจีนฮ่อที่อาศัยตามชายแดนด้านติดกับประเทศพม่า และมีชุมชนมุสลิมที่มีเชื้อสายเอเชียใต้ และจามในเวียงจันทน์

 

------>>สกุลของประเทศลาว 


ลาวใช้สกุลเงินคือ  กีบ (LAK)

 

----->> อาหารประจำชาติของประเทศลาว

 

 

 

 ----->>ดอกไม้ประจำชาติลาว

 

 

----->>ชุดประจำชาติลาว 

 

 

 

----->>พระราชวังหลวงพระบาง

พระราชวังหลวงพระบาง เป็นการสร้างขึ้นมาใหม่โดยใช้สถานที่เดิม ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส แต่เป็นการผสมผสานระหว่างฝรั่งเศสและลาว ซึ่งจะหันหน้าเข้าหาพระธาตุพูสีและถนนหน้าพระราชวังในตอนกลางคืนก็จะมีสินค้ามาวางขายมากมาย 

 

 

 

----->>ข้อมูลอ้างอิง


 

http://statics.atcloud.com/files/comments/143/1438880/images/1_display.jpg

 

http://www.akitia.com/wp-content/uploads/2008/05/dok-champa-lao-pdr.jpg

 

http://www.southlaostour.com/images/column_1240376079/Vientian_Laos.jpg

 

http://www.oceansmile.com/Lao/Phusi.htm

 

รูปภาพของ pnp32055

เจ๋ง  งะ..

...

..ทำได้ดีมาก  อู๋ดๆๆ

 

....5555..

 

Tongue out

รูปภาพของ php34343

 

ทำเร็วจัง

เก่งนะ

เนื้อหาดี ตัวอักษรน่ารักอ่ะ

รูปภาพของ pnp31868

งานเก๋ดีนะจ๊ะ 

สวยดีๆ

แหล่ม  !!

รูปภาพของ pnp31790

ว้าวววววว..........

 

 เก๋ที่สุดเลยคร้าาา   คุงเพื่อน^^

 

ทำได้ดีจิงๆๆๆ...........

รูปภาพของ pnp34336

น่ารักเหมือนคนทำเลยนะจ๊ะ 

จะรีบส่งไปไหนเนี่ยรอเพื่อนๆๆก่อนก็ได้

รูปภาพของ pnp31830

มาเม้นกลับแล้วนะ

5555+

รูปน่ารักจังเลย

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 109 คน กำลังออนไลน์