ประเทศพม่า สมาชิกอาเซียน อิอิ

รูปภาพของ pnp32051

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน 

อาเซียน เป็นองค์การทางภูมิศาสตร์ทางการเมืองและองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีประเทศสมาชิก  
ทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่  ไทย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย  สิงคโปร์  บรูไนย  ลาว
  กัมพูชา เวียดนาม  และ พม่า  มีสำนักงานใหญ่คือ กรุงจาการ์ตา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม  การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และ การธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในพื้นที่ และเป็นการเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติ
  
ธงชาติพม่า
อ้างอิงรูปภาพhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/Flag_of_Myanmar.svg/200px-Flag_of_Myanmar.svg.png
ตราแผ่นดินของพม่า
อ้างอิงรูปภาพhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/Coat_of_arms_of_Myanmar.svg/210px-Coat_of_arms_of_Myanmar.svg.png
แผนที่ประเทศพม่า
อ้างอิงรูปภาพhttp://www.chomromdek.com/images/map_dec.jpg
เพลงชาติของพม่า:คาบา มา จี เป็นชื่อเพลงของสหภาพพม่า เเปลว่า "พม่าจักคงอยู่ชั่วนิรันดร์"
ภาษาที่ใช้:
พม่าใช้ภาษาพม่าเป็นภาษาราชการ นอกจากนี้ พม่ายังมีภาษาหลักที่ใช้งานในประเทศอีกถึง 18 ภาษา อย่างไรก็ตาม คนพม่าส่วนใหญ่จะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ แต่จะมีชาวพม่าบางคนสามารถพูด ฟัง ภาษาไทยได้
ศาสนาประจำชาติ :
ศาสนาประจำชาติพม่าคือ ศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่ชาวพม่านับถือศาสนาพุทธ 90% ศาสนาคริสต์ 4% ศาสนาอิสลาม 3% ศาสนาฮินดู 0.7% นับถือผีไสยศาสตร์ 2.3%
เมืองหลวงของประเทศพม่า
ปัจจุบัน เมืองหลวงของ ประเทศพม่าคือ เมืองเนปีดอ หรือ เนปีตอ
 สกุลเงินของพม่า:
คือสกุลเงิน เรียกว่า จั๊ด (Kyat) ซึ่งมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 35 จั๊ต ต่อ 1 บาท
   อาหารประจำชาติ:
Mo Hin Ga คือขนมจีนน้ำยาที่ทำจากปลา ไม่มีกระทิ จะเรียกว่าน้ำยาป่าก็ได้ ชาวพม่าจะทาน Mo Hin Ga กันในตอนเช้า ร้าน Mo Hin Ga ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแผงลอย อยู่ตามข้างถนน
ดอกไม้ประจำชาติ : ดอก ประดู่
ชุดประจำชาติ : ชาวพม่าทั้งชายเเละหญิงจะนุ่งโสร่งเรียกว่า "ลองยี"
สิ่งอื่นๆที่น่าสนใจ:วัฒนธรรม:
วัฒนธรรมของพม่าได้รับอิทธิพลทั้งจากจีน อินเดีย และไทยมาช้านาน ดังสะท้อนให้เห็นในด้านภาษา, ดนตรี และอาหาร สำหรับศิลปะของพม่านั้นได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีและพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาตั้งแต่ครั้งโบราณ ในปัจจุบันนี้วัฒนธรรมพม่ายังได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากขึ้น ซึ่งเห็นได้ชัดจากเขตชนบทของประเทศ ด้านการแต่งกาย ชาวพม่าทั้งหญิงและชายนิยมนุ่งโสร่ง เรียกว่า ลองยี

รูปภาพของ pnp32077

เนื่อหาแน่นมากกก

 

 

 

น่าเทียวๆๆ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี