ข้อสอบ(แบบฝึกหัด)สังคมศึกษา ป.2 (พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย)

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

คำชี้แจง  จงพิจารณาว่าข้อความใดผิด ข้อความใดถูก  (เฉลยอยู่ด้านล่าง)

-----------------1. พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพุทธมามกะ

-----------------2. ประชาชนชาวไทยได้รับอิทธิพลจากศาสนาคริสต์จนมีผู้นับถือ ๙๕ เปอร์เซ็นต์

-----------------3. ดินแดนชมพูทวีป ในปัจจุบัน คือ พระอัลเลาห์

-----------------4. ศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนานิยมสร้างขึ้นเพื่อออกจำหน่ายตามร้านพระเครื่องเท่านั้น

-----------------5. ศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนานิยมสร้างขึ้นเพื่อออกตำหน่ายตามร้านพระเครื่องเท่านั้น

-----------------6. การกราบพระถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

-----------------7. การมีน้ำใจให้กับผู้อื่นไม่ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

-----------------8. เอกลักษณ์ของชาติไทยไม่จำเป็นต้องรักษาเพราะมีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้ว

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เฉลย

๑. ถูก

๒.ผิด

๓.ถูก

๔.ผิด

๕.ผิด

๖.ถูก

๗.ผิด

๘.ผิด

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 9 คน และ ผู้เยี่ยมชม 149 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak
  • sss29950
  • sss29962
  • sss29955
  • sss29978