ข้อสอบ(แบบฝึกหัด)สังคมศึกษา ป.2(หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา)

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

คำชี้แจง  ให้นักเรียนบอกความหมายของคำต่อไปนี้(เฉลยอยู่ด้านล่าง)

๑. พระพุทธ หมายถึง-------------------------------------------------------------------

๒.พระธรรม หมายถึง--------------------------------------------------------------------

๓.พระสงฆ์ หมายถึง---------------------------------------------------------------------

๔.ศรัทธา หมายถึง---------------------------------------------------------------------

๕. พระรัตนตรัย หมายถึง------------------------------------------------------------------

๖. ไม่ทำชั่ว หมายถึง---------------------------------------------------------------------

๗. เบญจ๋ธรรม หมายถึง--------------------------------------------------------------------

๘. สังคหวัตถุ ๔  หมายถึง------------------------------------------------------------------

 .........................................................................

เฉลย

๑. พระพุทธเจ้า

๒.หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

๓.สาวกของพระพุทธเจ้า

๔.ความเชื่อ

๕.สิ่งที่เป็นที่เคารพสูงสุดของชาวพุทธ

๖.การไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ผิด

๗.ข้อปฏิบัติอันดีงาม

๘.หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 134 คน กำลังออนไลน์