ข้อสอบ(แบบฝึกหัด)สังคมศึกษา ป.2 (พุทธสาวก)

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

คำชี้แจง   จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด (เฉลยอยู๋ด้านล่าง)

๑. พระมารดาของเจ้าชายราหุลมีนามว่าอย่างไร

ก. พระนางสิริมหามายา                    ข. พระนางยโสธรา

 

๒. เจ้าชายราหุลผนวชเป็นสามเณรเมื่อพระชนมายุเท่าใด

ก. ๗ พรรษา                                ข. ๑๐  พรรษา

 

๓. ทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าพระราชทานแก่เจ้าชายราหุลได้แก่สิ่งใด

ก.ราชสมบัติ                               ข.การผนวชเป็นสามเณร

 

๔. พระเถระผู้ผนวชให้สามเณรราหุลคือใคร

ก.พระสารีบุตร                             ข. พระโมคคัลลานะ

 

๕. เจ้าชายราหุลเป็นโอรสของใคร

ก. พระเจ้าสุทโธทนะ                      ข.เจ้าชายสิทธัตถะ

...................................................................................

เฉลย

๑. ข

๒.ก

๓.ข

๔.ก

๕.ข

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 434 คน กำลังออนไลน์