ข้อสอบ(แบบฝึกหัด)สังคมศึกษา ป.2 (พุทธสาวก)

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

คำชี้แจง   จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด (เฉลยอยู๋ด้านล่าง)

๑. พระมารดาของเจ้าชายราหุลมีนามว่าอย่างไร

ก. พระนางสิริมหามายา                    ข. พระนางยโสธรา

 

๒. เจ้าชายราหุลผนวชเป็นสามเณรเมื่อพระชนมายุเท่าใด

ก. ๗ พรรษา                                ข. ๑๐  พรรษา

 

๓. ทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าพระราชทานแก่เจ้าชายราหุลได้แก่สิ่งใด

ก.ราชสมบัติ                               ข.การผนวชเป็นสามเณร

 

๔. พระเถระผู้ผนวชให้สามเณรราหุลคือใคร

ก.พระสารีบุตร                             ข. พระโมคคัลลานะ

 

๕. เจ้าชายราหุลเป็นโอรสของใคร

ก. พระเจ้าสุทโธทนะ                      ข.เจ้าชายสิทธัตถะ

...................................................................................

เฉลย

๑. ข

๒.ก

๓.ข

๔.ก

๕.ข

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 370 คน กำลังออนไลน์