ข้อสอบ(แบบฝึกหัด)ภาษาไทย ป.3(คำพ้องเสียง)

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

ให้นักเรียนเติมคำพ้องเสียงให้ถูกต้อง(และสะกดให้ถูกต้องด้วย)ในแต่ละข้อ (เฉลยอยู่ด้านล่าง)

๑. จักตอก           เครื่อง..........            ประ...........

๒. สะบัด             สม..........               นาม............

๓. ผูกพัน             สัม..........               ผิว.............

๔. ผักกาด            ประ..........             เก่ง.............

๕. ประสาน          สง............            มหา............

๖. กานพลู           ประสบ..............     เทศ...............

๗. สีสัน                จัด...............          สร้าง................

๘. ข้าวสุก              วัน...............        ความ.................

๙. คุณค่า                ............ทาส           ...........แมลง

๑๐. ดอกพุด           วัน...............          พระ...................

.....................................................

   เฉลย

๑.   จักร    จักษ์

๒.    บัติ     บัตร

๓.   พันธ์    พรรณ

๔.   กาศ   กาจ

๕.   สาร    ศาล

๖.   การณ์   กาล

๗.   สรร    สรรค์

๘.    ศุกร์    สุข

๙.    ข้า      ฆ่า

๑๐.   พุธ     พุทธ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 187 คน กำลังออนไลน์