ข้อสอบ(แบบฝึกหัด)ภาษาไทย ป.3(การใช้ รร)

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

คำชี้แจง    ให้เติม บัน   บรร   และ   รร    ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง (เฉลยอยู่ด้านล่าง)

๑. ............จุ

๒. ........ไกร

๓.  ..........มชาติ

๔.  นิ.........ศการ

๕. .........พสินค้า

๖. ..........ดาล

๗. ...........ทัด

๘............ทึก

๙............พต

๑๐. ส...........คต

๑๑. ............เจิด

๑๒. ...........ณนา

๑๓. ...........ณกรรม

๑๔. ............ลือ

๑๕...........ดา

๑๖. คุณ............ม

๑๗. ...........ได

๑๘. ............ยาย

๑๙. ...........คพวก

๒๐. ...........จง

..................................................

    เฉลย

๑.   บรร
๒.    กรร
๓.    ธรร
๔.    ทรร
๕.    สรร
๖.    บัน
๗.    บรร
๘.     บัน
๙.     บรร
๑๐.   วรร
๑๑.   บรร
๑๒.   พรร
๑๓.   วรร
๑๔.   บัน
๑๕.   บรร
๑๖.   ธรร
๑๗.    บัน
๑๘.    บรร
๑๙.   พรร
๒๐.   บรร

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์