ข้อสอบ(แบบฝึกหัด)ภาษาไทย ป.3(คำราชาศัพย์)

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

จงเลือกคำที่มีความหมายเหมือนกันมาเติมข้างหน้าข้อ (เฉลยอยู่ด้านล่าง)

.....๑. กษัตริย์                 ก.ไป

.....๒.เกศา                     ข.อาบน้ำ

.....๓.เสวย                      ค.ดวงใจ

.....๔. พระหัตถ์                ง.พระเจ้าแผ่นดิน

.....๕. สรงน้ำ                  จ. ร้องไห้

......๖. ทอดพระเนตร         ฉ. ใบหน้า

......๗. กันแสง                 ช. ปาก

......๘. เสด็จ                    ซ.หู

......๙. บรรทม                 ฌ.นอนหลับ

......๑๐. กริ้ว                   ญ.มือ

......๑๑. ตรัส                   ฎ. รับประทาน

......๑๒. พระกรรณ            ฏ. ผม

......๑๓. พระโอษฐ์            ฐ. โกรธ

......๑๔. พระพักตร์             ฑ. พูด

......๑๕. พระทัย                ฒ. ดู

.....................................................

เฉลย
๑.  ง
๒.  ฏ
๓.  ฎ
๔.  ญ
๕.  ข
๖.  ฒ
๗.  จ
๘.  ก
๙.  ฌ
๑๐.  ฐ
๑๑.  ฑ
๑๒.  ซ
๑๓.  ช
๑๔.  ฉ
๑๕.   ค

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 9 คน และ ผู้เยี่ยมชม 416 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss29820
  • sss29872
  • sss29887
  • sss29888
  • sss30021