ข้อสอบ(แบบฝึกหัด)ภาษาไทย ป.3(เติมตัวการันต์)

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

ให้เติมตัวการันต์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง (เฉลยอยู่ด้านล่าง)

๑.  ประดิษ.........

๒.  ซื่อสัต..........

๓.  ประสง...........

๔. บริสุท...........

๕. อุปกร...........

๖. วีดิทัศ...........

๗.  สวิต............

๘. รถยน.............

๙. ลิฟ............

๑๐. รถเม.................

๑๑. ปรับทุก..............

๑๒. โทรทัศ.................

๑๓. พระสง...................

๑๔. เล่......เหลี่ยม

๑๕. รามเกียร..........

.......................................................

เฉลย


๑.   ฐ์
๒.  ย์
๓.  ค์
๔.  ธิ์
๕.  ณ์
๖.  น์
๗.  ช์
๘.  ต์
๙.  ต์
๑๐.  ย์
๑๑.  ข์
๑๒.  น์
๑๓.  ฆ์
๑๔.  ห์
๑๕.  ติ์

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 152 คน กำลังออนไลน์