ข้อสอบ(แบบฝึกหัด)ภาษาอังกฤษ ป.3(การเรียงประโยค)

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

จงเรียงคำต่อไปนี้ให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง (เฉลยอยู่ด้านล่าง)

1.  is/ that / a mat. .......................

2.  beautiful / that dress / is. ..................

3. small / is / this rat. .....................

4. is / this dog / big. ......................

5.that girl / tall / is. .....................

6.a nose / is /this. ......................

7.is / a fish / this. ...................

8.this / a bed / is. ....................

9. a desk / that / is. ....................

10. is / a dog / that. ....................

...................................................

เฉลย

1.That is a mat.
2.That dress is beautiful.
3.This rat is small.
4.This dog is big.
5.That girl is tall.
6.This is a nose.
7.This is a fish.
8.This is a bed.
9.That is a desk.
10.That is a dog.

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 113 คน กำลังออนไลน์