ข้อสอบ(แบบฝึกหัด)สุขศึกษา ป.3(การเจริญเติบโต)

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด (เฉลยอยู่ด้านล่าง)

๑.ควรใช้สิ่งใดต่อไปนี้สระผม
ก. ผงซักฟอก     ข. ยาสระผม    ค. ยาสีฟัน    ง. สบู่

๒. เวลาอาบน้ำควรใช้สิ่งใดถูตัว
ก. สบู่              ข. ยาสระผม    ค. ผงซักฟอก  ง. ยาสีฟัน

๓.การใช้แปรงฟันแปรงกลับไปกลับมาให้ทั่วทั้งข้างบนและข้างล่างเป็นวิธีของการแปรงฟันส่วนใด
ก. หน้าฟัน     ข. ฟันบน     ค. ฟันล่าง    ง. ถูกทุกข้อ

๔. การใช้แปรงฟันแปรงขึ้นทั้งด้านนอกและด้านในเป็นวิธีของการแปรงฟันส่วนใด
ก. ฟันบน      ข. ฟันล่าง     ค. หน้าฟัน    ง. ถูกทุกข้อ

๕. ฟันแท้จะขึ้นครบเมื่ออายุประมาณกี่ปี
ก. ๒๐ ปี        ข. ๒๒ ปี       ค. ๒๒ ปี       ง. ๒๕ ปี

๖. ฟันแท้มีกี่ซี่
ก. ๒๖ ซี่      ข. ๒๘ ซี่      ค. ๓๐ ซี่      ง. ๓๒ ซี่

๗. ฟันน้ำนมจะหักหรือหลุดเกือบหมดในระหว่างอายุกี่ขวบ
ก. ๕ ถึง ๘ ขวบ         ข. ๖ ถึง ๙ ขวบ
ค. ๖ ถึง ๑๓ ขวบ      ง. ๗ ถึง ๑๔ ขวบ

๘. ภายในรูจมูกจะเป็นโพรงและมีช่องเล็กมากต่อไปยังอวัยวะใด
ก. ตา         ข. หัวใจ      ค. หูตอนใน    ง. ปอด

๙. ส่วนใดของหูถ้าได้รับอันตรายแล้วอาจทำให้หูตึงหรือหูหนวกได้
ก. ใบหู      ข. เยื่อแก้วหู     ค. รูหู     ง. หูตอนใน

๑๐ . ส่วนใดของหูที่มีเส้นประสาทและสมองทำหน้าที่ให้เราได้ยินเสียงต่าง ๆ
ก. เยื่อแก้วหู     ข. ใบหู      ค.หูตอนใน    ง. รูหู

๑๑. เวลาอ่านหนังสือควรให้หนังสืออยู่ห่างสายตาประมาณกี่นิ้ว
ก. ๙ นิ้ว     ข. ๑๐ นิ้ว      ค. ๑๑ นิ้ว     ง. ๑๒ นิ้ว

๑๒. ลักษณะวงกลมสีดำตรงกลางลูกตาเรียกว่าอะไร
ก. ตาแดง      ข. ตาดำ     ค. ตาขาว    ง.ตาเหลือง

๑๓. ส่วนสูงจะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุย่างเข้ากี่ปี
ก. ๙ ถึง ๑๐ ปี        ข. ๑๐ ถึง ๑๑ ปี
ค.๑๐ ถึง ๑๒ ปี       ง. ๑๑ ถึง ๑๓ ปี

๑๔. สุขภาพของคนเราจะสมบูรณ์ดีมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยในข้อใด
ก.พันธุกรรม       ข.สิ่งแวดล้อม    ค.พฤติกรรม    ง.ถูกทุกข้อ

๑๕. วัยเด็กตอนกลางอยู่ในช่วงอายุระหว่างเท่าใด
ก. ๖ ถึง ๙ ปี       ข. ๗ ถึง ๙ ปี      ค. ๘ ถึง  ๙ ปี      ง. ๙ ถึง ๑๐ ปี

.....................................................

เฉลย
๑.ข
๒.ก
๓.ก
๔.ข
๕.ง
๖.ง
๗.ค
๘.ค
๙.ข
๑๐.ค

thank you. I'm happy.

LaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingSurprised

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 50 คน กำลังออนไลน์