ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3(มีข้อให้เลือก ตอน 2)

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

1.Preecha..........a hat
a.has    b.have     c.is    d.are


2.That man.........a  sheep.
a.is     b. am       c. are   d.have


3.They ........bus - drivers.
a. is     b. am       c. are   d. have


4.We .......... ten pens.
a. has    b. have     c. is    d. are


5.A rat......... a tail.
a.is      b. am     c. are    d. has


6. A hut ........small.
a. is     b. am     c. are   d. has


7. A rat and a cat ......not  friends.
a. is    b. am      c. are   d. has


8.David and Dang ........ friends.
a. is    b. am    c. are   d. has


9.Nok.........three balls.
a. has   b. have   c. is   d. are


10.Pam..........in the market.
a. is    b. am     c.are   d.has


11.Wattana......... a singer.
a. are    b. is     c.am   d.has


12.He........a  policman.
a. are    b. am     c. is  d. has


13.John.........a ring.
a. has    b.have    c.am   d. are


14.Tina........ a dog.
a. have    b. am    c.are   d.has


15.A nurse is........ the hospital.
a.in       b. on    c.under  d.-

....................................................
เฉลย
1.a
2.d
3.c
4.b
5.d
6.a
7.c
8.c
9.a
10.a
11.b
12.c
13.a
14.d
15.a

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 102 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • iserer