ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3(มีข้อให้เลือก ตอน 2)

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

1.Preecha..........a hat
a.has    b.have     c.is    d.are


2.That man.........a  sheep.
a.is     b. am       c. are   d.have


3.They ........bus - drivers.
a. is     b. am       c. are   d. have


4.We .......... ten pens.
a. has    b. have     c. is    d. are


5.A rat......... a tail.
a.is      b. am     c. are    d. has


6. A hut ........small.
a. is     b. am     c. are   d. has


7. A rat and a cat ......not  friends.
a. is    b. am      c. are   d. has


8.David and Dang ........ friends.
a. is    b. am    c. are   d. has


9.Nok.........three balls.
a. has   b. have   c. is   d. are


10.Pam..........in the market.
a. is    b. am     c.are   d.has


11.Wattana......... a singer.
a. are    b. is     c.am   d.has


12.He........a  policman.
a. are    b. am     c. is  d. has


13.John.........a ring.
a. has    b.have    c.am   d. are


14.Tina........ a dog.
a. have    b. am    c.are   d.has


15.A nurse is........ the hospital.
a.in       b. on    c.under  d.-

....................................................
เฉลย
1.a
2.d
3.c
4.b
5.d
6.a
7.c
8.c
9.a
10.a
11.b
12.c
13.a
14.d
15.a

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 196 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbrtadsanee