ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3(มีข้อให้เลือก ตอน 1)

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

1...... cars
a.These is    b.Those are
c.This is     d.That is


2.........flowers.
a.This is     b.That is
c.These are   d.Those is


3.........a ruler.
a.These are    b.Those are
c.This are     d.That is


4.........a cow.
a.This is      b. That are
c.These are    d. Those are


5 What are these? They are.........
a.This is       b.That are
c.These are     d.Those are


6.What are those ? They are........
a.woman         b.womans
c.a woman       d.women


7.What are those ? They are........
a.flower        b.an flower
c. a flower     d.flowers


8.What are these? They are......
a.mango         b.a mango
c.mangoes       d.mangos


9.What are these? They are........
a.oranges       b.an orange
c.orange        d.a orange


10.What's this? It's a.......(ลูกบอล)
a.ball         b.book
c.boy          d.boat

11.What's this?It's a......(ถังขยะ)
a.book         b.bin
c.ball         d.boy

12.What's that? It's a(n)..........(มด)
a.dog         b.monkey
c.horse       d.ant

13.What's this? It's a.......(งู)
a.pig         b.bat
c.snake       d.ant

14.What's that ? It's a......(แมว)
a.cat         b.rat
c.pig         d.horse

...................................................
เฉลย
1.b
2.c
3.d
4.b
5.a
6.b
7.d
8.d
9.c
10.a
11.a
12.b
13.d
14.c
15.a

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 219 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • eulahmasterson00145