ข้อสอบศิลปะ ป.3 (ตอนที่ 1)

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด (เฉลยอยู่ด้านล่าง)

๑. สีอะคริลิค มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับสีชนิดใด
ก. สีน้ำ         ข. สีน้ำมัน            ค.สีเทียน        ง.สีชอล์ค

๒.ข้อใดเป็นวัสดุอุปกรณ์สำหรับการพิมพ์ภาพ
ก. สีน้ำ          ข.สีเทียน             ค.สีชอร์ก        ง.สีไม้

๓.การปั้นรูปทรงเดียว เป็นการปั้นแบบใด
ก.แบบนูน       ข.แบบลอยตัว    ค.ผิดทั้ง ก และ ข  ง.ถูกทั้ง ก และ ข

๔. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการปั้นแบบลอยตัว
ก.เหรียญบาท   ข.พระพุทธรูป    ค.รูปปั้นสัตว์    ง.รูปปั้นบุคคล

๕.รูปปูนปั้น เป็นการปั้นแบบใด
ก.แบบลอยตัว    ข.แบบร่องลึก     ค.แบบนูน    ง.ถูกทุกข้อ

๖.ดินญี่ปุ่น มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอะไร
ก.ดินน้ำมัน    ข. ดินเหนียว    ค.ดินแป้งขนม   ง.ดินกระดาษ

๗.ข้อใดเป็นวัสดุธรรมชาติ
ก.ดินน้ำมัน  ข.ดินเหนียว    ค. ดินกระดาษ   ง.ดินญี่ปุ่น

๘.งานแกะสลัก มีกี่มิติ
ก. ๑ มิติ      ข. ๒ มิติ    ค. ๓ มิติ     ง. ๔ มิติ

๙.ข้อใดต่อไปนี้ เป็นลักษณะของรูปทรงเรขาคณิต
ก.แท่งพีระมิด     ข.ก้อนหิน    ค.กระดาษ   ง.ใบไม้

๑๐.สีเหลือง ให้ความรู้สึกอะไร
ก.เสียใจ     ข. ร้อนแรง    ค. แห้งแล้ง   ง. สดใส

๑๑.สีที่ให้ความรู้สึกหนักแน่นคือสีใด
ก.สีแดง      ข.สีม่วง      ค. สีน้ำเงิน    ง.สีเขียว

๑๒.เมื่อนำสีแดงผสมกับสีน้ำเงินจะได้สีอะไร
ก.สีเขียว    ข.สีส้ม     ค. สีเหลือง    ง.สีม่วง

๑๓.เส้นที่ให้ความรู้สึกยุ่งเหยิง คือเส้นใด
ก.เส้นหยัก   ข.เส้นขด   ค.เส้นประ   ง.เส้นโค้งคว่ำ

๑๔.สีไม้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
ก.ดินสอสี     ข.สีเทียน    ค. สีชอร์ก   ง.สีน้ำ

๑๕.ภาพ ๒ มิติ คือภาพที่มีขนาดใด
ก. กว้าง xสูง xลึก           ข.  กว้างx ยาว
ค. สูงxยาว xหนา           ง.   กว้าง xยาวxสูง


---------------------------------------------------
เฉลย
๑.ข
๒.ก
๓.ง
๔.ก
๕.ค
๖.ง
๗.ข
๘.ค
๙.ก
๑๐.ง
๑๑.ค
๑๒.ง
๑๓.ข
๑๔.ก
๑๕.ข

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 50 คน กำลังออนไลน์