ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.2(ทดสอบคำศัพย์ ทั่วไป)

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด (เฉลยอยู่ด้านล่าง)

1. บ้าน

A.  BOOTS             B. SCHOOL          C. HOME

 

2.   ลูกบอล

A. SWING           B.  FOOTBALL           C. DOLL

 

3.   รองเท้าบูท

A. BOOT              B. HOME             C. SOCK

 

4.   ว่าว

A.  FOOTBALL           B. SCHOOL            C. KITE

 

5.  ตุ๊กตา

A.  DOLL             B. BALL               C. BALLOON

 

6.   ข้าว

A. HOTDOG                 B. RICE             C. WATER

 

7.   นม

A. EGG                B. FISH             C. MILK

 

8.   เค้ก

A.  JAM                 B.  CAKE               C. RICE

 

9.   น้ำ

A.  MILK              B. WATER                 C. SOUP

 

10.  ไอศกรีม

A.  ICE-CREAM          B. SOUP              C. HOTDOG

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เฉลยTongue out

1. C

2.B

3.A

4.C

5.A

6.B

7.C

8.B

9.B

10.A