ประเทศอาเซียน

รูปภาพของ pnp31961

 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(อังกฤษAssociation of South East Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) เป็นองค์การทางภูมิศาสตร์การเมืองและ