สกสค. เชียงใหม่เผยผู้ทำคุณประโยชน์ ทางด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2553 ระดับจังหวัด

รูปภาพของ sopwitthaya

สกสค. เชียงใหม่เผยผู้ทำคุณประโยชน์ ทางด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2553 ระดับจังหวัด

            นายพิชัย พงษ์เจริญ ผอ.สนง. ส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) จ.เชียงใหม่ เผยว่า สกสค.ได้คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ทางด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2553 ระดับจังหวัด ในโอกาสคล้ายวันสถาปนา สนง.คณะกรรมการ สกสค.โดยจะเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติในวันครู ประจำปี 2554 ของแต่ละเขตพื้นที่ ดังนี้ นายไพโรจน์ ใยบัว รองผอ.กองการศึกษา มทร.ล้านนา,  ผศ.ดร.พิชิต เทพวรรณ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ม.นอร์ท-ชม.  นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง รองผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่, นางปรานอม เมฆขจร ผอ.ร.ร. เมฆขจร, นายชวลิต แก้ววงศ์ ผช.ผอ.ร.ร. พระหฤทัยเชียงใหม่
             นางสายลักษณ์ มั่งสายทอง ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.วัดเมืองสาตร,  นางศรีนวล บุญรักษา ครูร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ, นส.เกษร ผิวผ่อง ครู ร.ร.บ้านหลักปัน,นางปัญญาวดี จอมแปง ครูร.ร.พร้าววิทยาคม,นางประภาศรี เตจาคำ นักทรัพยากรบุคคล สพท.ชม. เขต 2 นางสุพิศ พรหมศรี ครู คศ.3 ร.ร.บ้านเชียงดาว,นายวิทยา ประยูร ครู คศ.3 ร.ร.บ้านทุ่งข้าวพวง,นายนิยม ไชยวงศ์ ครู คศ.3 ร.ร.วัดทุ่งหลุก,นายศรศักดิ์ มโนชมพู รอง ผอ.ร.ร.บ้านสันป่าสัก,นายสำราญ เตจ๊ะสา ครูคศ. 3 ร.ร.สองแคววิทยาคม,นางนพคุณ มัชฌาศิริ ครู คศ.2 ร.ร.หางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์,นางนิพร การะบูรณ์ ครูร.ร.บ้านวังลุง  นายวิทยา พัฒนาเมธาดา ผอ.ชำนาญการพิเศษร.ร.บ้านบงตัน  , นางพัชรินทร์ แสนแปง ครูร.ร.ดอยเต่าวิทยาคม และ นส.ชีวัน บุญตั๋น ครูร.ร.ดอยเต่าวิทยาคม. 

สร้างโดย: 
นายวิทยา พัฒนเมธาดา
แหล่งที่มา: 
นสพ.ไทยนิวส์

แจ้งเปลี่ยแปลงชื่อสกุลผู้ได้รับรางวัล จากนายศรศักดิ์ มโนชมพู

เป็นนายศรศักดิ์ มโนชมภู จาก พ เป็น ภ

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์