Collocation (คำศัพท์เฉพาะ)

รูปภาพของ sss27595

    
                            

 

 

               

                                   

                   สวัสดีทุกๆท่าน เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บนี้แล้ว  แสดงว่าท่านมีความสนใจในเรื่อง Collocation ในวิชาภาษาอังกฤษนี้   Collocation นี้เกี่ยวกับกลุ่มคำศัพท์เฉพาะ   ซึ่งข้าพเจ้าก็เป็นคนหนึ่งที่สนใจเกี่ยวกับกลุ่มคำศัพท์ต่างๆ    ข้าพเจ้าจึงอยากแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ให้เพื่อนๆได้รู้คำศัพท์ให้มากขึ้น  ข้าพเจ้าจึงได้สร้าง Blog นี้ขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาอ่าน และได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์

              โดยหาข้อมูลมาจากแหล่งต่างๆ ตามหนังสือ และครูที่ปรึกษา ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลต่างๆที่ข้าพเจ้าได้ข้อมูลมา ณ ที่นี้ด้วย และหวังว่าท่านผู้อ่านจะพึงพอใจและได้ความรู้จาก Blog นี้ไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใดข้าพเจ้าขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

                                                                                                                ขอบคุณค่ะ     กนกอร วิทัศนานนท์ 

                                                                                       

                                   >>>>>>>>> Tongue outTongue outTongue out ผู้จัดทำ LaughingLaughingLaughing <<<<<<<<<<                            

                                                                            

                                                                                                                                

                             

                                                  

 

 

      

 

 

รูปภาพของ ssspoonsak

ทำต่อไปเรื่อยๆนะ  ขาดหน้าผู้จัดทำ แบนเนอร์

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

เป็นกำลังใจ ขอมอบลูกไก่ให้ไปเลี้ยงจ้า

 

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 57 คน กำลังออนไลน์