อัตราส่วนตรีโกณมิติ

รูปภาพของ sss27716
สรุปสูตร

 

 

   ค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติ 

 

ความสัมพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

 

   1.  sin A . cosec A = 1

2.  cos A . sec A = 1

3.  tan A . cot A = 1

tan A + cot A

6.  sin2 A  +  cos2 A = 1

7.  sec2 A  -  tan2 A = 1

8.  cosec2 A  -  cot2 A = 1

   มุม
 
หน่วยองศา
1 องศา      60' (ลิปดา)
1 ลิปดา      60" (ฟิลิปดา)

หน่วยเรเดียน

เครื่องหมายของฟังก์ชันตรีโกณมิติตามควอแดรนต์

 

ฟังก์ชันของมุมรอบจุด

 

ข้อสังเกต
 1. ฟังก์ชัน      90o   +   A       ,         270o   +   A                   จะได้   co-function
 2. ฟังก์ชัน    180o   +   A       ,   n . 360o   +   A       ,  -A      จะได้ฟังก์ชันเดิม

 

  90o - A
90o + A
180o - A
180o + A
270o - A
270o + A
360o - A
360o + A
- A
sin
cos
tan
cot
sec
csc

cos A
sin A
cot A
tan A
csc A
sec A

cos A
- sin A
- cot A
- tan A
- csc A
sec A

sin A
- cos A
- tan A
- cot A
- sec A
csc A

- sin A
- cos A
tan A
cot A
- sec A
- csc A

- cos A
- sin A
cot A
tan A
- csc A
- sec A

-cos A
sin A
- cot A
- tan A
csc A
- sec A

- sin A
cos A
- tan A
- cot A
sec A
- csc A

sin A
cos A
tan A
cot A
sec A
csc A

- sin A
cos A
- tan A
- cot A
sec A
- csc A

 

เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ

เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ  คือ  การเท่ากันของฟังก์ชันตรีโกณมิติที่ต่างกัน   เเละเป็นจริงสำหรับทุก ๆค่าของขนาดมุมเมื่อกำหนด A เป็นขนาดของมุมใด ๆ จะได้

1)   sin2 A + cos2 A      =   1

2)   sec2 A - tan2 A      =   1

3)   cosec2 A – cot2 A   =   1

4)   sin A * cosec A     =   1  

5)   tan A * cot A        =   1

6)   cos A *  tan A       =   sin A

 

ฟังก์ชันตรีโกณมิติที่ควรรู้

 ฟังกืชันตรีโกณ  30 37  45  53  60  0  90 
 sin 0.5  0.55 0.65 0.74 0.81
 cos 0.89  0.84  0.76  0.67  0.59  0
 tan 0.51  0.66  0.85  1.02  1.38  1

 


 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์