อัตราส่วนตรีโกณมิติ

รูปภาพของ sss27716
สรุปสูตร

 

 

   ค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติ 

 

ความสัมพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

 

   1.  sin A . cosec A = 1

2.  cos A . sec A = 1

3.  tan A . cot A = 1

tan A + cot A

6.  sin2 A  +  cos2 A = 1

7.  sec2 A  -  tan2 A = 1

8.  cosec2 A  -  cot2 A = 1

   มุม
 
หน่วยองศา
1 องศา      60' (ลิปดา)
1 ลิปดา      60" (ฟิลิปดา)

หน่วยเรเดียน

เครื่องหมายของฟังก์ชันตรีโกณมิติตามควอแดรนต์

 

ฟังก์ชันของมุมรอบจุด

 

ข้อสังเกต
 1. ฟังก์ชัน      90o   +   A       ,         270o   +   A                   จะได้   co-function
 2. ฟังก์ชัน    180o   +   A       ,   n . 360o   +   A       ,  -A      จะได้ฟังก์ชันเดิม

 

  90o - A
90o + A
180o - A
180o + A
270o - A
270o + A
360o - A
360o + A
- A
sin
cos
tan
cot
sec
csc

cos A
sin A
cot A
tan A
csc A
sec A

cos A
- sin A
- cot A
- tan A
- csc A
sec A

sin A
- cos A
- tan A
- cot A
- sec A
csc A

- sin A
- cos A
tan A
cot A
- sec A
- csc A

- cos A
- sin A
cot A
tan A
- csc A
- sec A

-cos A
sin A
- cot A
- tan A
csc A
- sec A

- sin A
cos A
- tan A
- cot A
sec A
- csc A

sin A
cos A
tan A
cot A
sec A
csc A

- sin A
cos A
- tan A
- cot A
sec A
- csc A

 

เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ

เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ  คือ  การเท่ากันของฟังก์ชันตรีโกณมิติที่ต่างกัน   เเละเป็นจริงสำหรับทุก ๆค่าของขนาดมุมเมื่อกำหนด A เป็นขนาดของมุมใด ๆ จะได้

1)   sin2 A + cos2 A      =   1

2)   sec2 A - tan2 A      =   1

3)   cosec2 A – cot2 A   =   1

4)   sin A * cosec A     =   1  

5)   tan A * cot A        =   1

6)   cos A *  tan A       =   sin A

 

ฟังก์ชันตรีโกณมิติที่ควรรู้

 ฟังกืชันตรีโกณ  30 37  45  53  60  0  90 
 sin 0.5  0.55 0.65 0.74 0.81
 cos 0.89  0.84  0.76  0.67  0.59  0
 tan 0.51  0.66  0.85  1.02  1.38  1

 


 
 
 
 
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 261 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss29807