รากที่ n ของจำนวนจริง

รูปภาพของ sss27716รากที่ n ในระบบจำนวนจริงและจำนวนจริงในรูปบทนิยาม     ได้ x ,y เป็นจำนวนจริง y เป็นรากที่สอง ของ x  ก็ต่อเมื่อ  = x

ทฤษฎีบทที่ 1

 ถ้า x  0 และ  y  0 แล้ว =   

 ทฤษฎีบทที่ 2 ถ้า x  0    และ   0 แล้ว    =  นิยาม  ให้  n  เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า  1   x และ  เป็นจำนวนจริง  y เป็นรากที่ n ของ x ก็ต่อเมื่อ   = xแทนค่าหลักของรากที่  n  ของ x ด้วย สมบัติของรากที่  nทฤษฎีบทที่  3 ถ้า x และy มีรากที่ n  แล้ว  =  ทฤษฎีบทที่  4 ถ้า x และy มีรากที่ n และ  y 0 แล้ว   =   ทฤษฎีบทที่  5 ถ้า x มีรากที่ r  และ x มีรากที่ y แล้วจะได้ x  มีรากที่ r5 การหาผลคูณและผลหารของกรณฑ์                ในการหาผลคูณและผลหารของกรณฑ์ ถ้าอันดับของกรณฑ์ไม่เท่ากันต้องทำให้อันดับของกรณฑ์เท่ากันเสียก่อนจึงจะคูณหรือหารกันได้ และใช้ทฤษฎีบทของกรณฑ์ เมื่อ  0   และ  0 ดังนี้                ตัวอย่าง        =                                           =     


 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์